Emisszió

Kibocsátás. Környezetvédelemben különféle szennyező anyagoknak a környezetbe jutása, mely például levegő-, víz- és/vagy talajszennyeződést okozhat.