MS - tömegspektroszkópia

Nagyműszeres kémiai analitikai módszer a töltött anyagi részecskék tömegének meghatározására. A vizsgálandó mintából gázt állítanak elő, ezt elektronokkal bombázzák. Ennek hatására a molekulák jellegzetes részekre szakadnak szét, ezek a töredékek ionizáltak. Az ionokat elektromos térben felgyorsítják, és mágneses térben tömeg szerint szétválasztják. A különböző tömegű ionokat fényképezőlemezen fogják fel. Ez a tömegspektrum. Az ebben megjelenő különböző tömegű töredékekből következtetni lehet az eredeti molekula összetételére és kémiai szerkezetére.