CAS - szám

A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service – Kémiai Nyilvántartó Szolgálat regisztrációs száma.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.