Biszfenol A (BpA)

Legfőképpen polikarbonát műanyagok előállításához használják fel. Rengeteg használati eszközben megtalálható: szemüveglencsék, digitális médiahordozók (CD, DVD-k), elektromos eszközök (pl.: mobiltelefonok, számítógépek, háztartási eszközök), sport és ipari védőfelszerelések, autóalkatrészek. BpA található egyes fogtömésekben is. Az elmúlt években több mint száz tudományos jelentés bizonyította, hogy a BpA több egészségügyi problémáért felel.

a
Anyag(csoport) neve, CAS szám, kémiai jellege, miből állítják elő

Név: Biszfenol A

Angol név: Bisphenol A, BPA
CAS: 80-05-7
Összegképlet:C15H16O2 / (CH3)2C(C6H4OH)2
IUPAC név: 4,4'-dihydroxy-2,2-diphenylpropane

Veszélyességi elemek

Súlyos szemkárosodás (1. Osztály)
Bőrszenzibilizáció (1. Osztály)
Reprodukciós toxicitás (2. Osztály)
A módosított 67/548/EGK Európai Utasítás szerint.
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. Izgatja a légutakat.
Súlyos szemkárosodást okozhat.

Veszélyességi intézkedés(ek):

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H361 Feltehetően károsítja a fertilitást vagy a születendő gyermeket.
Elővigyázatossági intézkedések
P280 Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Veszélyességi jelek

Xn Ártalmas

R - mondatok

R36 Szemizgató hatású.
R37 Izgatja a légutakat.
R38 Bőrizgató hatású.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

S-mondatok

S24A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S26 Ha szembe jut, azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S39 Szem- és arcvédőt kell viselni.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni [1].

A biszfenol-A-t (BpA) fenol és aceton kondenzációjával állítják elő sav katalizált reakcióban, metil merkaptán jelenlétében. A reakció után a sav és a fenol eltávolítását követően a BpA-t vízzel, desztillációval tisztítják és kalciumhidroxiddal semlegesítik [2].

Az anyag szobahőmérsékleten fehér, szilárd halmazállapotú, enyhe „fenolos” szag jellemzi.

b
Mire használják, miért és hol található meg közvetlen környezetünkben

A BpA-t legfőképpen polikarbonát műanyagok előállításához, monomereként és epoxi gyanták prekurzoraként használják fel. A polikarbonát műanyagok áttetsző anyagok, melyeket előnyös optikai tulajdonságok, nagyfokú törés- és hőellenálló képesség jellemez, ezért használatuk igen széles körben elterjedt, így a BpA rengeteg használati eszközben megtalálható: szemüveglencsék, digitális médiahordozók (CD, DVD-k), elektromos eszközök (pl.: mobiltelefonok, számítógépek, háztartási eszközök), sport és ipari védőfelszerelések, autóalkatrészek. BpA található egyes fogtömésekben is. Megtalálhatók a polikarbonát műanyagból készült étel- és ital tárolására használatos edényekben (pl. cumisüvegek, palackok, ételhordók, műanyag tányérok, mikrohullámú készülékekben használt edények, vízvezeték csövek stb.), valamint fenoplaszt gyantákban, epoxigyantákban is, utóbbiakat a fém konzervdobozok, tárolóedények (pl. ivóvizes, bortartályok) belső felületének bevonására  használnak, ezen kívül megtalálható még PVC műanyagokban és hőpapírokban (pl. bankártyás fizetési bizonylat és egyes bolti bizonylatok), illetve tetrabróm-BpA nevű lánggátlóban, valamint annak bomlástremékeiben, orvosi eszközökben (csövekben, műanyag eszközökben, fogászati kompozitokban), autógumikban, fékfolyadékokban [3], [4], [5].

A biszfenol-A az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott kemikália, évente hozzávetőlegesen 2,7 millió tonnát állítanak elő a világon [6].

c
Hogyan jut be szervezetünkbe

A BpA több forrásból is bekerülhet szervezetünkbe. Levegő, por és víz (pl. fürdővíz) is lehet expozíciós forrás, azonban az elsődleges forrása a táplálkozás. Az élelmiszerekkel közvetlen érintkezésben használt edényekből, eszközökből, használat során (pl. az ételek készítése, tárolása során) kioldódhat, az ételek és italok elfogyasztásával az emberi szervezetbe juthat [7]. Melegítés, meleg folyadék, mikrohullámok, UV-sugárzás, illetve bizonyos anyagok, például savak, lúgok hatására nagyobb mennyiségű BpA kerülhet ki a műanyagból és juthat be az abban tartott ételbe. Folyékony közegben kioldódását a hidroxil-csoportok által katalizált hidrolízis okozza. A legfontosabb paraméterek, melyek az élelmiszerekbe történő kioldódást befolyásolják: a kontaktidő, hőmérséklet (polikarbonát edényben történő vízforralás például a biszfenol-A kioldódásának növekedését okozhatja), valamint a tárolt közeg pH-ja (a pH növekedésével egyértelműen megnő a kioldódás mértéke is, függetlenül egyéb fizikai tényezőktől, mint pl. a behatási idő, hőmérséklet, vagy a melegítés módja). Kimutatták, hogy mosogatás után a cumisüveg felszínén maradó bázikus detergensek szintén növelhetik a biszfenol-A kioldódását [8].  
Harvardi kutatók 2009-ben azt vizsgálták, hogy van-e összefüggés a polikarbonát üvegben tárolt folyadékfogyasztás és a vizelet biszfenol A koncentrációja között. A kísérletben 1 héten keresztül polikarbonát üvegből ivó egyetemisták vizeletében az anyag koncentrációja 65%-kal növekedett meg [9].

Kisebb mennyiségben nyomtatásra használt tintákból, speciális papírokból is származhat BpA kitettség [7]. Egy 2010-es vizsgálat szerint a hőpapírból papírok (egyes bolti blokkok és a kártyás fizetés bizonylata) készült nyugtákból 0,2-6 µg biszfenol-A juthat be a szervezetünkbe már egy 5 másodperces kontaktus során is, ez az érték pedig akár tízszer több lehet, ha az ember keze izzadt vagy zsíros. Egy felmérés egyetlen 5 másodperces érintés során akár 23 µg BpA is kerülhet [31] a kezünkre, ami egyes kutatások szerint már kockázatot jelenthet a magzatok fejlődésére. Pénztárosoknál, akik napi 10 órán át állandó érintkezésben voltak hőpapírral, a napi biszfenol-A ilyen módon történő felvétele akár 71 µg/nap is lehet [10].

d
Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik, milyen adatok vannak erre

Az elmúlt években több mint száz tudományos jelentés bizonyította, hogy a BpA több egészségügyi problémáért felel [32]. A BpA kitettség tudományos kutatások alapján felelőssé tehető rákos megbetegedésekért (prosztata- és mellrák), cukorbetegség kialakulásáért, pajzsmirigy zavarokért, szívbetegségekért, asztmáért, pajzsmirigy rendellenességekért, továbbá hormonális zavarokért, mint például korai serdülésért, elhízásért, meddőségért, emellett születési rendellenességekért, az agyi fejlődés rendellenességeiért és viselkedési zavarokért. Ezen hatások gyakorlatilag mind a BpA hormonkárorsító hatásaival hozható összefüggésbe. Vizsgálatok szerint a BpA már alacsony koncentrációban is magas kockázatot jelenthet [33]. „Fred vom Saal, a Missouri Egyetem biológusa szerint a hatéves gyerekek vizeletében például több BpA-ra utaló mellékterméket találtak, mint amennyi a laboratóriumi egereknél később rákot és egyéb egészségügyi problémákat okozott.[34]”

Bár a BpA ösztrogén aktivitását, azaz hogy károsíthatja az emberi hormonrendszer működését, már az 1930-as években megerősítették, a vizsgálatok ennél a vegyületnél sokkal hatékonyabb xeno-ösztrogénre, a diethylstilbestrolra (DES) összpontosítottak. (A DES-t az alacsony ösztrogénszint által kiváltott koraszülések elkerülésére alkalmazták. A későbbiekben a DES-sel kezelt nőknél a hüvelyi és méhnyakrákos esetek növekedésére figyeltek fel.) A lehetséges ösztrogén hatásaival szinte már a kezdetektől tisztában voltak, azonban úgy gondolták, hogy a vegyület affinitása 1000-10 000-szer alacsonyabb, mint az ösztradiolé, vagyis a BpA  egy gyenge környezeti ösztrogén. Azonban a legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy alacsony BpA koncentrációk által kiváltott celluláris válasz egyes hatásokban megegyezhet az ösztradiol által generált válaszokkal [3].

 

Egy 2004-es vizsgálat a BpA mint hormonháztartást zavaró anyag, valamint nőknél előforduló petefészek diszfunkciók és elhízás között keresett kapcsolatot. A vizsgálatba bevont nők vérszérumában minden esetben kimutatták a BpA-t, azonban azoknál a túlsúlyos és normál súlyú nőknél, akik policisztás ovárium szindrómában (PCOS) szenvedtek, valamint a normál menstruációs ciklusú elhízott nőknél szignifikánsan magasabb volt a vegyület koncentrációja, mint a nem túlsúlyos, normál ciklusúaknál. Minden esetben szignifikáns pozitív összefüggést találtak a vérszérum BpA szintje, valamint a teljes tesztoszteron, szabad tesztoszteron, androszténdion (férfi nemi hormon) és DHEAS (dehidroepiandroszterin-szulfát, mely az androgén és ösztrogén hormonok előanyaga) koncentrációja között [11].

A vegyület hatásait illetően számos bizonytalanság áll fenn, és vizsgálatok nagy száma utalt az emberi szervezetet érő káros hatásaira. Kapcsolatba hozták hormonrendszeri, viselkedési zavarokkal, szaporodási és fejlődési rendellenességekkel. Különösen kisgyermekek, valamint várandós nők magzatának viszonylatában merülhetnek fel aggályok alkalmazása kapcsán. Újabban pedig a humán immunrendszert, valamint a hímivarsejteket érő káros hatásokról jelentek meg kutatási eredmények [12].

In vitro vizsgálatok szerint a BpA kitettség hatással van a glükóz transzport, lipid felhalmozódási, valamint az adiponektin (szervezet cukor- és zsírfeldolgozó képességét szabályozó, zsírsejtek által termelt hormon) szekréciós folyamatokra, ezáltal növelheti a hajlamot az elhízásra, a túlsúlyosság kialakulására, illetve az azzal együtt járó betegségekre.

Egy japán kutatócsoport megállapította, hogy miután 5 napos hím patkányoknak egyszeri alkalommal intraciszternálisan (közvetlenül az agy-gerincvelői folyadékba) 0,2–20 µg BpA-t adagoltak, az szignifikánsan hiperaktivitást okozott az állatoknál 4-5 hetes korukban. A hiperaktivitás mértéke dózis-függő volt. Az állatok agyát vizsgálva megállapították, hogy a BpA a központi dopaminerg központ aktivitását fokozta, hiperaktivitást eredményezve [13].

A BpA perinatális hatásait vizsgálva egy szintén japán csoport olyan egerek utódainak viselkedését tanulmányozta, melyek a vemhesség 11-17 napja során 2-20 µg/testtömeg kg/nap  biszfenol-A-nak voltak kitéve. Az utódok 8, 12 és 16 hetes korában vizsgálták az agresszivitást, valamint vérmintákat vettek. Mind a 2, mind a 20 µg/kg koncentrációnak kitett csoportban a 8 hetes hím állatoknál az agresszivitás szignifikánsan növekedett a kontroll csoporthoz képest, 12 hét után azonban már nem találtak különbséget. A BpA-val kezelt állatoknál a herék relatív tömege szignifikánsan kisebb volt a kontrollhoz képest. A vérszérum tesztoszteronszintje a vizsgálatban nem bizonyult egyértelműen különbözőnek a kezeletlen állatokéhoz képest, az eredmények azonban igazolták, hogy a BpA átmenetileg agresszív viselkedést eredményezhet 8 hetes egerekben és már alacsony koncentrációban is megzavarhatja a reproduktív szervek normális fejlődését [14].

Hasonló vizsgálatban, ahol a vemhesség és a szoptatás alatt a humán TDI (Tolerable Daily Intake – tolerálható napi bevitel) érték alatti mennyiségű BpA-val kezelt patkányok utódait vizsgálták, azt tapasztalták, hogy a vegyület hatására megszűntek vagy felcserélődtek a szexuális különbségek ún. open-field (nyugodt körülmények közötti) viselkedés valamint egy agyi terület, az ún. locus coeruleus vonatkozásában [15].

Egy másik kutatócsoport szintén születés előtti és születéskori BpA expozíciót vizsgálva megállapította, hogy a vegyület lehetővé teszi a központi dopamin-D1 receptor-függő neurontranszmissziót (ingerületátvivő anyagok kibocsátása), ezáltal szuperszenzitivitást okozva a metamfetamin által kiváltott farmakológiai hatásokkal szemben, melyek kapcsolatban lehetnek bizonyos stimulánsok pszichológiai függőséget okozó hatásával [16].

 

Sem az Egyesült Államok Környezetvédelmi ügynöksége, sem a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) nem értékelte a BpA-t lehetséges rákkeltőként. Azonban egyik származéka, a biszfenol A diglicidil éter hatására, melyet főleg epoxigyantákban alkalmaznak, laboratóriumi kísérletek során egerekben megnövekedett egyes epidermális tumorok előfordulásának gyakorisága, a glycidaldehid pedig, ami a biszfenol A diglicidil éter egy metabolitja, laboratóriumi állatteszteken egyértelműen rákkeltőnek bizonyult, az IARC lehetséges humán rákkeltő csoportba (2B) sorolta [17], [18].

Az EU toxikus a reprodukcióra 3-as kategóriájú anyagként sorolta be.

 

e
Milyen környezeti kockázatokat hordoz

A BpA-k többsége a polikarbonátokat és epoxigyantákat előállító üzemekben képződik. Ezen üzemekből kikerülő és a környezetet terhelő BpA szennyezés az előállításnál alkalmazott technikáknak köszönhetően nem jelentős. Az esetlegesen kipárolgó, gőzt képző részecskék a napfény hatására gyorsan lebomlanak. Szintén kis mennyiségben kikerülhet a biológiai szennyvíztisztítási folyamatok után a természetes befogadókba [19].

Pontforrások kibocsátását vizsgálva az egyes források szennyvizében különböző BpA koncentrációk fordultak elő: átlagban fém/fa feldolgozásnál 17 µg/l, vegyiparnál 18 µg/l, papírgyártásnál 41 µg/l, ruhatisztító üzemekben 5,2 µg/l, élelmiszeriparban 2,1 µg/l, háztartások szennyvizében 2,3 µg/l mennyiségben fordult elő a vegyület [20].

Különböző környezeti elemekben mért BpA koncentrációk: Hollandiában felszíni vizekből a minták 20-40 %-ában mutatták ki a vegyületet 21 µg/l koncentrációig, az Egyesült Államokban a minták 40%-ban átlagban 140 ng/l értéket mértek. Városi levegőben a BpA mennyisége 0,02-1,92 ng/m3, lakások, irodák levegőjében 2-3 ng/m3volt, olyan munkahelyeken pedig, ahol sok műanyag eszközzel dolgoztak, 200 ng/m3 feletti értéket is mértek. Lakások, irodák porából 0,25-0,48 µg/g, veszélyes hulladéklerakók csurgalékvizéből pedig 1,3 µg/l-től 17 mg/l értékekig is kimutatták a vegyületet [21].

A BpA a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előírásai szerint vizsgálva megfelelt a gyorsan és könnyen biodegradálható anyagok kritériumainak. Ennek megfelelően a biodegradáció tölti be a legfontosabb szerepet a környezetbe kijutó BpA lebomlásában. Számos tanulmány alátámasztotta, hogy szinte bármelyik földrajzi területen gyorsan degradálódik a felszíni vizekben, valamint az üledékben. (A biszfenol A-t bontani képes mikroorganizmusok általánosan elterjedtek). Helyszíni (in situ) kísérletek bizonyítják a vegyület gyors biodegradációját a szennyvíztisztítási folyamatok során. Például 92-98%-os lebomlási rátát tapasztaltak a legáltalánosabb szennyvíztisztító típus esetében is. A fennmaradó BpA lebomlása az ezt követő kezelések során és a befogadókban tovább folytatódik. Normál hőmérséklet esetén a BpA vízoldhatósága 120-300 mg/l liter, magasabb értékek tapasztalhatóak lúgos pH esetén. Különböző felmérések szerint a természetben (felszíni vizekben valamint különböző földrajzi öveken) felezési ideje 1 és 4 nap között alakult [19].  

1993-ban 107 BpA gyártásával és feldolgozásával foglalkozó üzem adatai alapján nagyjából 600 tonnát dolgoztak fel újra, raktak hulladéklerakóba, égettek el, illetve bocsátottak ki a levegőbe, felszíni vizekbe, talajba. Ez a mennyiség az akkori összes termelés (640 ezer tonna) körülbelül 0,1%-a volt [22].

Vizsgálatok kimutatták, hogy a BpA hatással lehet vízi élőlények reprodukciós és fejlődéséi folyamataira. Az édesvízi szervezetek közül a halak tűnnek a legérzékenyebb szervezeteknek. Az endokrin rendszerrel összefüggő hatásairól a halak, vízi gerinctelenek, kétéltűek és hüllők esetében számoltak be természetes közegekben, ahol a BpA koncentrációk széles tartományban 1μg/l –től 1 mg / literig adódtak [23].

 Megállapították, hogy a biszfenol A-nak viszonylag kicsi a bioakkumulációra való hajlama halakban, vizsgálatok szerint a biokoncentrációs faktor (BCF) értéke halak esetében 5 és 68 között adódott, mely jóval alacsonyabb érték, mint az EPA által megállapított, bioakkumulatívnak minősített anyagok esetében mért értékek [22].

Mindazonáltal a hormonháztartást zavaró anyagok jellegzetessége, hogy már igen kis koncentrációban is képesek megváltoztatni a természetes hormonfolyamatokat. 2010-ben egy kanadai kutatás megállapította, hogy hormonszerű vegyi anyagokkal – beleértve a BpA-t - erősen szennyezett folyókban, egyes halak populációinak 85 százalékát tették ki a nőstények, míg a kevésbé szennyezett területeken ez az arány csak 55 százalék volt [24].

Egy 2009-es által végzett vizsgálat kimutatta, hogy a biszfenol A befolyásolja a gyűrűsférgek (mind a vízi és szárazföldi),kagylók, rákok, rovarok, halak és kétéltűek szaporodását, valamint a rákok, kétéltűek estében genetikai rendellenességeket előidézve az egyedfejlődést is [25].

 

f
A kitettség és az egészségügyi kockázat mértéke milyen tényleges veszélyforrást jelent a lakosság számára

A vegyület általános használatából fakadóan szinte elkerülhetetlen. Egy BpA-ra irányuló amerikai kutatás során a vegyület kimutatható volt a 2500 vizsgált emberi vizeletminta 92%-ban [3].

A polikarbonát műanyag palackokban és egyes konzervdobozok belső műanyag bevonatában megtalálható a BpA. A hőnyomott papírokban (egyes bolti blokkok és a kártyás fizetés bizonylata) található BpA is kockázatot jelent, hisz lehetetlen kizárni, hogy állapotos nők ne érintkezzenek velük. Állatkísérletes tanulmányok eredményei alapján kapcsolatba hozták hormonrendszeri, viselkedési zavarokkal, szaporodási és fejlődési rendellenességekkel. Különösen kisgyermekek, valamint várandós nők magzatának viszonylatában merülhetnek fel aggályok alkalmazása kapcsán. Kisgyermekek esetén a több forrásból bevitt BpA mennyiség kisebb testtömegre oszlik el, mint felnőttek esetén. Tudományos kockázatbecslés alapján a biszfenol A napi tolerálható bevitele (TDI) jelenleg 0,05 mg/testtömeg kg (50 μg/testtömeg kg/nap). A jelenleg becsült expozíció (3 hónapos csecsemő esetén 0,2 μg/testtömeg kg/nap, 6-12 hónapos csecsemő esetén 13 μg/testttömeg kg/nap, fiatal gyermekek esetén 5,3 μg/testttömeg kg/nap, felnőttek esetén 1,5 μg/testtömeg kg/nap) mellett a lakosság bevitele az elviselhető, tolerálható érték alatt marad [7].

g
Hogyan kerülhetjük el

Általánosságban elmondható, hogy az 1, 2, 4, 5, és 6 újrahasznosítási kódszámokkal jelölt műanyagok nagy valószínűséggel nem, míg a 3-as (PVC - a biszfenol A-t itt antioxidánsként alkalmazzák a gyártás során) és 7-es (minden egyéb műanyag, így polikarbonátok (PC) és epoxigyanták) kódszámmal jelöltek tartalmaznak a BpA-t [26].


Annak, hogy az egyes tárolóedények polikarbonát műanyagból készültek és így tartalmaznak-e BpA-t, nincs egyértelmű jelölése. A polikarbonátból készült edények, palackok üvegszerűen átlátszóak és merevek, könnyűek és nem törékenyek. Az ilyen palackok alján háromszög jelölésben a PC felirat vagy a 7-es szám található, azonban nem minden 7-es kóddal jelölt palack készül polikarbonátból. Az üdítőitalos (PET) palackok nem tartalmaznak biszfenol A-t [27].

A BpA bevitel csökkenthető a polikarbonát alapú edények és palackok használatának, a műanyag bevonatú konzervek fogyasztásának mérséklésével.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) állásfoglalása szerint a jelenlegi BpA bevitel mellett sem a felnőttek, sem a gyermekek egészsége nincs veszélyben. Várandósság esetén a magzat egészsége érdekében azonban elővigyázatosságból javasolt fokozottan figyelni a BpA bevitel csökkentésére.

A BpA kioldódását a magas hőmérséklet (forró étel/ital), az erősen savas vagy lúgos pH elősegíti. Az idő múlásával (hosszú távú élelmiszertárolás) és a tárolóedény sérüléseivel (kopás, karcolódás) még a lassan kioldódó anyagok is nagyobb mennyiségben kerülhetnek a palackban/dobozban lévő élelmiszerbe, italba. A fém vizes palackok belső bevonata is tartalmazhat biszfenol-A-t. A rozsdamentes acél belső falán nincs ilyen védőréteg.

A kisgyermekeket kisebb testtömegük miatt fokozottabb terhelés érheti, fejlődő szervezetük érzékenyebb, ezért javasolt kerülni minden lehetőséget, amikor nem kívánt anyagok kerülhetnek szervezetükbe. Ezért polikarbonát műanyag helyett más anyagból (pl. üvegből) készült cumisüveg használata előnyösebb. BpA-t tartalmazó cumisüveg használata esetében célszerű csak az etetés, itatás időtartama alatt tölteni, tárolni folyadékot az edényben. Konzerv bébiételek esetén az üveges termékek előnyben részesítése segíthet a BpA elkerülésében [7].

h
Léteznek-e kevésbé káros alternatívák, és melyek azok

A hagyományosan vastag, nehezen törő üvegből készült cumisüvegek nem tartalmaznak kockázatos anyagokat. A polipropilén cumisüvegeknek és ételtárolóknak nincs jelentős ismert kockázata. Gyermekek számára készülő termékekben gyakorlatilag mindenhol megoldották a BpA helyettesítését. Több honlapon listák is találhatóak ezen termékekről [35]. Az élelmiszer tároló eszközökben is több cég pl. a Heinz talált megfelelő biztonságos alternatív anyagokat [36]. Műanyagok közül hasonló célra használható a polipropilénen túl a nagy sűrűségű polietilén és a poliéter-szuilfon is [37].

Az egyik legnagyobb francia élelmiszerfogalmazó áruházlánc, a Carrefour 2011 januárjában úgy döntött, hogy mind az 1600 egységéből kivonja a BpA-t tartalmazó blokkjait [38].

i
Vonatkozik-e rá valamilyen jogi szabályozás (betiltás, korlátozás), vagy van-e ilyen folyamatban

2010. októberében Kanada toxikus anyagnak minősítette a BpA-t, használatát pedig betiltotta [29].

2010. november 25-én az Európai Bizottság Élelmiszerlánc és Állategészségügy Állandó Bizottsága minősített többséggel megszavazta a biszfenol A betiltását cumisüvegekben. A tiltás két szakaszban fokozatosan lép életbe. 2011. március 1. után többé nem engedélyezett a BPA tartalmú cumisüvegek előállítása, 2011. június 1-től pedig tilos lesz az Európai Unió területén a cumisüvegeket piacra helyezni és importálni [12].

Az BpAtartalmú cumisüvegeket először 2008-ban tiltottákbe Kanadában, majd több USA államban (például Connecticut, Minnesota, Wisconsin [39]).A legnagyobb amerikai cumisüveg gyártók emellett  vállalták, hogy önként kivonják a BpA-t tartalmazó termékeiket az USA-ból [40]. Európában Dánia és Franciaország döntött a BpA korlátozása mellett az EU-s korlátozás előtt.

Az Európai Unióban felhasználása ‒az élelmiszerekkel érintkezésben használt anyagokhoz ‒engedélyezett (2002/72/EK bizottsági irányelv, mód. 2004/19/EK), a speciális kioldódási határérték 0,6 mg/kg. Biszfenol A tartalmú műanyagokat és gyantákat számos további termék gyártásához használnak pl. sport és biztonsági felszerelések, orvosi és elektronikus eszközök, stb. [7].

Az EU toxikus a reprodukcióra 3-as kategóriájú anyagként sorolta be.

Az Európai Unióban az EFSA (Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal) a rendelkezésre álló információk alapján nem tartotta megalapozottnak a TDI (elviselhető napi beviteli érték) csökkentését. Az Unióban egyre több ország esetén merült fel a betiltás lehetősége, és újabb tanulmányok újabb káros hatásokról számoltak be.

Az EFSA 2010-es véleményében ismét megerősítette, hogy nem szükséges az addig elfogadott TDI (tolerálható napi bevitel) érték 0,05 mg BpA/testtömeg kg érték megváltoztatása, ugyanis a szakbizottság szerint a széleskörű és átfogó szakirodalmi adatok, melyek a biszfenol A toxicitásáról szólnak, nem bizonyítják meggyőzően a vegyület viselkedésre gyakorolt toxikus hatását [28].

Véleményének kialakításánál az EFSA figyelembe vette az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Toxikológiai Programjának előzetes munkáját, a kanadai kormány BpA becslési tanulmányát, valamint az Európai Bizottság Közös Kutató Központja egyik intézetének biszfenol A-ról szóló beszámolóját is, melyek többek között az anyag idegrendszeri fejlődésre gyakorolt toxikus hatását elemezték. Az EFSA álláspontja szerint a különböző vizsgálatok eredményei ellentmondásokat mutattak, melyekből nem vonható le egyértelmű következtetés. Az EFSA ezen kívül figyelembe vette a Norvég Élelmiszer-biztonsági Tudományos Bizottság jelentésében foglalt eredményeket is, mely összegzésként megállapította, hogy a jelenleg rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján a NOAEL (No-Observable Adverse Effect Level; 5 mg/ttkg/nap) jelentős csökkentése nem indokolt [7].

 

Források

[1] http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDSContent.do
[2] http://www.icis.com/v2/chemicals/9075167/bisphenol-a/process.html
[3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817931/#R11
[4] http://www.bisphenol-a.org/about/bpa-info/bpa-synthesis.html
[5] http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/14221/1/eur%...
[6] Burridge E. Bisphenol A product profile. Eur Chem News 2003:14–20.
[7] http://www.mebih.gov.hu/index.php/hu/szakmai-rovat/kemiai-veszelyek/archivum/245...
[8] http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/14221/1/eur%...
[9] Jenny L. Carwile, Henry T. Luu, Laura S. Bassett, Daniel A. Driscoll, Caterina Yuan, ... Polycarbonate Bottle Use and Urinary Bisphenol A Concentrations. Environ Health Perspect 117:1368–1372 (2009)
[10] Sandra Biedermann & Patrik Tschudin & Koni Grob - Transfer of bisphenol A from thermal printer paper to the skin. Analytical and Bioanalytical Chemistry (2010) 398:571–576
[11] Takeuchi T, Tsutsumi O, Ikezuki Y, Takai Y, Taketani Y. 2004. Positive relationship between androgen and the endocrine disruptor, bisphenol A, in normal women and women with ovarian dysfunction. Endocrine Journal 51:165-169 (2004)
[12] Proksch E. Toxicological evaluation of nitrosamines in condoms. Int J Hyg Environ Health. 2001 Nov;204(2-3):103-10.
[13] Ishido M, Masuo Y, Kunimoto M, Oka S, Morita M. 2004. Bisphenol A causes hyperactivity in the rat concomitantly with impairment of tyrosine hydroxylase immunoreactivity. J. Neuroscience. Research. 76:423-433 (2004).
[14] Takii M, Kubo C. 2003. Aggressive behavior and serum testosterone concentration during the maturation process of male mice: The effects of fetal exposure to bisphenol A. Environ. Health Perspect. 111:175-178 (2003)
[15] Kubo K, Arai O, Omura M, Watanabe R, Ogata R, Aou S. 2003. Low dose effects of bisphenol A on sexual differentiation of the brain and behavior in rats. Neurosci. Res. 45:345-356 (2003)
[16] Shirai T, Narita M. 2003.  Prenatal and neonatal exposure to bisphenol-A enhances the central dopamine D1 receptormediated action in mice: enhancement of the methamphetamine-induced abuse state. Neurosci. 117:639-644 (2003)
[17] http://www.epa.gov/iris/subst/0356.htm
[18] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-71.pdf
[19] L
[20] http://www.sciencedirect.com
[21] Laura N. Vandenberg, Russ Hauser, Michele Marcus, Nicolas Olea, Wade V. Welshons: Human exposure to bisphenol A (BPA) Review. Reproductive Toxicology 24 (2007) 139–177
[22] Charles A. Staples, Philip B. Dorn, Gary M. Klecka, Sondra T. O’Block, Lynne . Harris – A rewiev of the environmental fate, effects, and exposures of bisphenol A. Chemisphere, Vol. 36, No. 10, pp. 2149-2173 (1998)
[23] http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/actionplans/bpa_action_plan.pdf
[24] http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100729122332.htm
[25] M. et al. (Jul 2009). "A critical analysis of the biological impacts of plasticizers on wildlife". Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences 364 (1526): 2047–2062
[26] http://www.hhs.gov/safety/bpa/
[27] http://www.mebih.gov.hu/index.php/hu/fogyasztoknak/608-BpA-t-tartalmazo-manyag-c...
[28] http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/cef100930.htm
[29] http://www.reuters.com/article/2010/10/14/us-bpa-idUSTRE69D4MT20101014
[30] http://www.ehponline.org/docs/2008/0800265/abstract.html
[31] Bisphenol A found in unlikely place: cash receipts; Ottawa Citizen, AUGUST 29, 2010
[32] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/05/AR2009030503285....
[33] Plastics Bisphenol A (BPA) component affects intestine, December 15, 2009;
[34] Márk Edina: A BpA (BpA) - Mérgező műanyagok: hiszti vagy hormonhorror?; 2008. július 14.
[35] http://www.squidoo.com/nontoxicbabybottles
[36] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/22/AR2010022204830....
[37] http://www.icis.com/Articles/2010/03/24/9345229/development-of-bpa-alternatives-...
[38] http://www.lsa-conso.fr/exclusif-lsa-carrefour-retire-le-bisphenol-a-de-ses-tick...
[39] Az egészségügyi aggályok és a lakossági ellenérzések miatt az USA hat legnagyobb gyártója már nem használja adalékanyagként a gyermekeknek szánt termékekhez a BPA-t. BusinessWeek;
[40] No BPA For Baby Bottles In U.S.; By Lyndsey Layton; Washington Post, March 6, 2009

j
Rákkeltő besorolások

IARC* karcinogén Group 3 A BPA önmagában nem, de a Bisphenol A diglycidyl ether (Aralditeı)
EU CMR   R3
EPA karcinogén/ EPA Toxics Release Inventory List  

A BPA önmagában nem, de a
79-94-7 Tetrabromobisphenol A (TBBPA)

EU szabályozás  

2002/72/EK bizottsági irányelv, mód. 2004/19/EK -az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

- speciális kioldódási határérték 0,6 mg/kg

211/8/EU irányelv:
a biszfenol A csecsemőknek szánt cumisüvegekben való felhasználásának korlátozása tekintetében a 2002/72/EK irányelv módosításáról

SVHC lista   -
CAREX   -
UNEP PIC   -
USA TRI fejlődési vagy reprotoxikus, vagy
európai PRTR-E-PER**
  -
Stockholm POP   -
SIN lista   -
ETUC lista     

+
EDC hatás

Tudományoos információ  

+
EDC és reprotoxikus hatások

Endokrin Diszraptor:
EU-s lista, EPA Illionois, Colborn lista, Keith lista
 

EU lista: + 1-es kategória
EPA lista: +
Colborn lista +
Keith lista +

 

*The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information.

**194/2007. (VII. 25.) korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://www.chemtrack.org/White/CMR.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.carexcanada.ca/en/carcinogen_profiles_and_estimates/
http://www.mindfully.org/Pesticide/Banned-Severely-Restricted-EPA.htm
http://www.chem.unep.ch/pops/alts02.html
http://w3.chemsec.org/
http://www.etuc.org/a/7479
EDC-hez: http://www.womenlivingnaturally.com/articlepage.php?id=164
Keith-lista: http://media.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7012x2319.pdf
Colborn-lista: http://www.ourstolenfuture.org/basics/chemlist.htm
EU-lista: http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

k
Környezeti hatások

biszfenol A

Környezeti elem 

Koncentráció

Mértékegység 

Hivatkozás

Légszennyezettség egészségügyi határértéke

-

24 órás  (μg/m3)

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Szennyezettségi határérték földtani közegre

-

μg/kg -ban

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Szennyezettségi határérték felszín alatti vízre

-

pg/l -ben

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Felszíni vízminőséget érintő elsőbbségi anyag

nem

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 

Az infolapot összeállította

Farkas Milán, Háhn Judit


Vissza a tetejére