Formaldehid

A formaldehid szerves vegyület, szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, színtelen, szúrós szagú anyag. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala 2004-ben emberi rákkeltő hatású anyaggá minősítette. A formaldehid mindenhol előfordul a környezetben. Természetes úton létrejön növényi és állati szervezetek anyagcseretermékeként, sőt az emberi szervezetben is megtalálható ilyen formában, de számos természetidegen anyagból is képződhet köztes termékként. Számtalan emberi tevékenység során is keletkezik: iparilag gyártják, a dohányfüst, az autómotorok égéstermékei is tartalmazzák. Környezetünkben elsősorban belső terekben lehet jelentős a mennyisége, különösen új bútorok beszerzése, vagy lakásfelújítás, ill. házépítés után. A fából készült bútorok, padlók, ajtók, ablakkeretek (farost- és rétegelt lemezek formaldehid alapú műgyanta ragasztóanyagai), továbbá a padló, a mennyezet és a falak szigetelőanyagai (hang- és hőszigetelő habok) tartalmazhatnak formaldehidet.

a
Anyag(csoport) neve, CAS szám, kémiai jellege, miből állítják elő

Név: formaldehid, vagy metanal, formalin, metil aldehid, metaldehid, oximetilén, metilén oxid [1]
Képlet: HCHO
CAS-száma: 50-00-0 [2]

 

R-mondatok:

R 23/24/25:   Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R 34:               Égési sérülést okoz.
R 40:               A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R 43:               Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S-mondatok:

S 1/2:             Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.
S 26:               Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39:   Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-, arcvédőt kell viselni.
S 45:               Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a termékcímkét meg kell mutatni.
S 51:               Csak jól szellőztetett helyen használható.


A formaldehid szerves vegyület, szén-, hidrogén- és oxigénatomokból épül fel, a legegyszerűbb aldehid. Nagyon reaktív, számos vegyülettel lép kondenzációs reakcióba, metilol- v. metilén származékokat eredményezve. A formaldehidet az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala 2004-ben emberi rákkeltő hatású anyaggá minősítette [21], európai besorolása szerint: „A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított” [22]. Sósavval reagálva a formaldehidből bizonyítottan humán daganatkeltő bisz(klorometil)-éter keletkezik [35].

A formaldehid szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, színtelen, szúrós szagú anyag. Forráspontja –19 ºC (1 atmoszféra nyomáson), olvadáspontja –92 ºC [3]. Jól oldódik vízben [4].

A levegőben 7-73% töménységben robbanékony. Öngyulladási hőmérséklete 424 ºC, gyulladáspontja metanol nélkül 83 ºC, 15% metanollal 50 ºC. A szaglásérzékelés határa: 0,05 ppm–1,00 ppm, már 0,3 ppm-től szemirritációt okozhat, de hatása csak 1 ppm fölött jelentős [5].

A formaldehid ubiquiter környezetszennyező, tehát mindenhol előfordul a környezetben [6]. Természetes úton létrejön növényi és állati szervezetek anyagcseretermékeként, sőt az emberi szervezetben is megtalálható ilyen formában [7], de számos természetidegen anyagból is képződhet köztes termékként [35]. Számtalan emberi tevékenység során is keletkezik: iparilag gyártják, a dohányfüst, az autómotorok égéstermékei is tartalmazzák. Ipari méretekben elsősorban a metanol katalitikus oxidációjával állítják elő a formaldehidet [8].

b
Mire használják, miért és hol található meg közvetlen környezetünkben

Környezetünkben elsősorban belső terekben lehet jelentős a formaldehid mennyisége, különösen új bútorok beszerzése, vagy lakásfelújítás, ill. házépítés után. Egy átlagosnak mondható szobában a lehetséges formaldehid-kibocsátókat szemlélteti az 1. ábra. A fából készült bútorok, padlók, ajtók, ablakkeretek (farost- és rétegelt lemezek formaldehid alapú műgyanta ragasztóanyagai), továbbá a padló, a mennyezet és a falak szigetelőanyagai (hang- és hőszigetelő habok) tartalmazhatnak formaldehidet [35].

1. ábra. Lehetséges formaldehid-források belső térben [9]

Világszerte nagy mennyiségben gyártják a formaldehidet széles körű felhasználhatósága miatt. Az egyik legismertebben forgalmazott termék a formalin, amely a formaldehid vizes oldata, adalékként stabilizátort (10% metanolt) tartalmaz. Erős fertőtlenítő (biocid hatású) és konzerváló szerként használatos (pl. fatermékeknél) [10]. A formalint Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban állítják elő a legnagyobb mennyiségben, termelése évről évre növekszik. Formaldehidet tartalmaznak a folyékony szappanok, a fogkrémek, a kozmetikumok, a műszálak, a gombaölő szerek, a folyékony tisztítószerek és a legtöbb fertőtlenítő- és vécétisztító szer is [11]. Az építőiparban is nagy jelentőségű anyag, kötőanyagként és szigetelőanyagként gyanták előállításához használják. A faiparban a furnérlemezek, bútorok és egyéb fatermékek ragasztóanyaga (műgyanta). A vegyiparban egyes nitrogén hatóanyagú műtrágyák adaléka, másik jelentős vegyipari alkalmazásmódja hogy köztes termékként vegyi anyagok szintézisénél, előállításánál vesz részt a technológiai sorban. Ezenkívül a textilipar, a bőripar, a gumiipar és a cementipar számára is fontos [12].

Az egyes régiók, ill. országok 2000. évi formaldehid-fölhasználási rangsorát Nyugat-Európa vezette 7,1 millió tonnával, ezt követte az Amerikai Egyesült Államok 4,5 millió tonnával, szorosan utána pedig Ázsia állt 4,4 millió tonnával. A meglévő adatok alapján kiemelkedően magas volt az urea-formaldehid-gyanta felhasználása a formaldehidet tartalmazó többi anyaghoz képest [13].

c
Hogyan jut be szervezetünkbe

A formaldehidet a légtérből belélegezve, elsősorban az orrnyálkahártya veszi fel. Bőrön át is képes bejutni az ember szervezetébe [23].

d
Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik, milyen adatok vannak erre

A formaldehid a talajra kerülve a talajvízbe juthat [24]. A levegőben gyorsan párolog, a felezési ideje 10-30 nap. A formaldehid gáz nem járul hozzá az ózonréteg vékonyodásához, sem a globális klímaváltozáshoz. Nem akkumulálódik az élőlények szervezetében valamint nem jelent jelentős környezeti kockázatot a természetes élővilágra, mert a vegyület vízben, levegőben egyaránt viszonylag gyorsan lebomlik. A talajban viszont  hajlamos vizes oldatot képezni [14].

e
Milyen környezeti kockázatokat hordoz

Az emberi kitettséget, ill. a szervezetbe kerülés egészségügyi kockázatait tekintve a formaldehidet a légtérből belélegezve az orrnyálkahártya veszi fel, ám az anyag perceken belül lebomlik. Ennek következtében a formaldehid nem érintkezik a belső szervekkel, hatása korlátozódik a levegőnek kitett szövetekre. A beltéri levegőben megtalálható formaldehid irritálja a szem és a felső légutak nyálkahártyáját. Tünetek: égő, viszkető szemek, szúró érzés az orrban és a torokban, vízszerű orrfolyás vagy az orr eldugulása. Ha az irritáció továbbra is fennáll, fejfájás, fáradtság, rossz közérzet alakul ki. Ha csökken a formaldehid-koncentráció, a kellemetlen érzés és irritáció megszűnik, és utána nem tapasztalható maradandó szöveti károsodás [15]. A szaglásérzékelés határa embereknél 0,05-1,00 ppm-től kezdődik, ekkor már szemirritációt okozhat [16]. Nagyobb koncentráció asztmás embereknél a tünetek erősödését, fulladást, valamint fejfájást okozhat [25].

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala szerint emberi rákkeltő hatású anyag [26], amely a bizonyítottan emberi daganatkeltő anyagok közé tartozik, rákkeltési kategória: IARC I. kategória. Európai besorolása szerint: „A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított” [27]. Tudósok ezért többször is felhívták a döntéshozók figyelmét, hogy egységesen át kellene sorolni a bizonyított emberi rákkeltők csoportjába [28], különösen amióta újabb kutatások alapján ismertté vált, hogy a formaldehid nemcsak a ritka orr-rákhoz, hanem a gyakrabban előforduló leukémia kialakulásához is hozzájárul [29].

Az Európai Unió a formaldehid több alkalmazását is tiltja [30].

f
A kitettség és az egészségügyi kockázat mértéke milyen tényleges veszélyforrást jelent a lakosság számára

Ha nő a koncentrációja, a panaszok is erősödnek, és károsodhat a garat nyálkahártyája. Egy hónapokon vagy éveken át tartó nagy formaldehid-terhelés befolyásolja a tüdő funkcióit, és növeli a légúti megbetegedések rizikóját. A nyálkahártya tartós sérülése hozzájárulhat az orr- és a garatdaganatok fejlődéséhez. A Bundesamt für Gesundheit (svájci egészségügyi tartományi hivatal) ajánlásai alapján a károsodások elkerülése érdekében, a formaldehid-koncentráció mértéke nem haladhatja meg a 0,1 ppm-et (ez megfelel 125 µg-nak levegő m3-enként). Ezt az iránymutatást küszöbértékként kell értelmezni, ez alatt még nem okoz egészségkárosodást. Ha ezt túllépi a károsanyag-koncentráció, akkor azonnal intézkedni kell a terhelés csökkentése érdekében [17].

Nagy-Britannia munkavédelmi hatósága, a Health and Safety Executive (HSE) 2004-ben egy nagyszabású adatfeldolgozási és elemzési projekt keretében a fémipari öntött termékekkel foglalkozó Castings technology internationalra (Cti) és a jogelődjére vonatkozó adatokat vette alapul, és 25 év időtartamra vizsgálta a formaldehid-kitettséget. Ez alapján megállapítható, hogy az 1980-as években jelentősen csökkent a formaldehid-kitettség, az 1990-es évek közepe óta viszont stagnál [18].

g
Hogyan kerülhetjük el

Bizonyos munkakörökben (ipar, laboratóriumok, orvosi rendelők, kórházak, patológia) nem nélkülözhető a formaldehid, de a megfelelő védőfelszerelések használata és az elővigyázatosan, szakszerűen felhasznált anyag napjainkban nem okozhat számottevő problémát.

Vásároljunk formaldehidben szegény vagy formaldehid-mentes bútorokat. Európában sok gyártó önként alkalmazza a szigorúbb E1 szabvány követelményeit, azaz a gyártás során vagy egyáltalán nem használ formaldehid tartalmú ragasztót, vagy a termék összetétele, tulajdonságai megfelelnek a szigorú szabványnak. Ha mégis forgácslemez vagy farostlemez bútort vennénk, akkor egyrészt ellenőrizzük, hogy megfelel-e az E1 szabványnak, másrészt az új bútort, különösen a gyermekbútort hosszasan, legalább két hétig szellőztessük, mielőtt bevinnénk a lakásba, vagy a gyerekszobába [31].

Ha a lakásban a jelenlétét nem tudjuk elkerülni, akkor gyakran szellőztessünk. A csokros inda vagy zöldike, azaz Chlorophytum comosum hálás szobanövény otthon és az irodákban is. Manapság fedezték fel, hogy képes megkötni a formaldehidet, ráadásul igénytelen és rendszerint kártevőktől mentes növény. Érdekesség: a teafilterek előállításához millió tonnányi klórral fehérített papírpépet és formaldehid-ureát tartalmazó, nedvességre nyúló műgyantát kevernek össze. Magunkat és a fákat is kíméljük, ha teafüvet vásárolunk és használunk a filterek helyett [11].

h
Léteznek-e kevésbé káros alternatívák, és melyek azok

A mindennapi életben a belső terekben óhatatlanul érintkezünk vele, ám lakásunkban a formaldehid-kibocsátás némi odafigyeléssel jelentősen csökkenthető. Legjobb módszer a megelőzés: használjunk kíméletesebb, kevésbé kockázatos fertőtlenítő szert (pl. ecet), új bútor, padló vásárlásakor pedig kerüljük a formaldehid-tartalmú termékeket, kérdezzünk rá a formaldehid-tartalomra és válasszuk a legkedvezőbbet, ill. keressük az E1 szabványú termékeket. Formaldehides ragasztóval készült pozdorja vagy faforgácslap bútorok helyett lehetőleg tömör fából készült bútorokat vásároljunk. Lakásban- és munkahelyen építés, felújítás esetén a minimális formaldehidet tartalmazó mennyezetet, szigetelőanyagokat részesítsük előnyben [11].

i
Vonatkozik-e rá valamilyen jogi szabályozás (betiltás, korlátozás), vagy van-e ilyen folyamatban

Magyarországon több rendelet szabályozza a formaldehid-készítmények csomagolását, használatát, forgalmazását, a kibocsátási határértékeket és a formaldehid alapú hulladék kezelését stb. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet szerint a formaldehidre az egészségügyi határérték 24 órás átlagban: 12 mg/m3. Veszélyességi fokozat: I., tehát különösen veszélyes [19]. A formaldehidre már világszerte több évtizede léteznek határértékek, a magyarországi formaldehid-határértékek pedig folyamatosan csökkentek. 1985-ben 1 mg/m3 határérték volt érvényben, 2 mg/m3 csúcskoncentráció értékkel. 2004-ben a határérték 0,62 mg/m3 koncentrációra csökkent. A formaldehidre a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabvány (TRGS 900) szerint maximális munkahelyi koncentrációként jelenleg is 0,62 mg/m3 határérték van érvényben. A Német Kutatási Társaság (DFG) egészségkárosító munkaanyagok vizsgálatára létrejött bizottsága 0,37 mg/m3 határértéket javasolt 1,24 mg/m3 maximális csúcskoncentráció értékkel [20].

Ausztria, Dánia, Németország és Svédország kötelezővé tette falapok esetén az E1 szabványt [32].

Az Európai Unió a formaldehid több alkalmazását is tiltja [33].
Az Európai Ökocímke odaítélésének feltétele [34], hogy a forgácslemez vagy farostlemez formaldehid-kibocsátása ne haladja meg az E1 szabvány felét.

Források

[1] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[2] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[3] http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/FORMALDEHYDE.pdf
[4] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[5] http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsids/Formaldehyde.pdf
[6] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[7] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[8] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[9] http://www.environmentalanalytics.net/img/formaldehyde.gif
[10] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[11] Könczey R. – S. Nagy A. (1997): Zöldköznapi kalauz. Harmadik, átdolgozott kiadás. Föld Napja Alapítvány, Budapest 69,124,125,149,170 p.
[12] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[13] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[14] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[15] http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
[16] http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsids/Formaldehyde.pdf
[17] http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
[18] http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
[19] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[20] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[21] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[22] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[23] http://www.gao.gov/products/GAO-10-875
[24] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/f5522.htm
[25] Formaldehyde and Indoor Air;
[26] FORMALDEHYDE Summary of Data Reported and Evaluation;
[27] http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?LANG=hu&GENRE=CASNO&ENTREE=50-00-0
[28] Robin Mackar: Expert Panel Recommends Listing Formaldehyde as Known Human Carcinogen; December 2009; NIEH's Environmental Factor;
[29] http://www.niehs.nih.gov/about/od/ontp/roc.cfm
[30] http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/070622_withdrawal_notice.pdf
[31] Fészekinfo: Top 3 Fészek-ötlet
[32] http://www.chimarhellas.com/wp-content/uploads/2008/07/formaldehyde_2008.pdf
[33] http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/070622_withdrawal_notice.pdf
[34] A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. november 30.) a fabútorok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról
[35] Környezet- és Természetvédelmi Lexikon. Akadémia Kiadó, Budapest, 2002.

j
Rákkeltő besorolások

IARC* karcinogén Group 1  
EU CMR Karc kat  
EPA karcinogén/ EPA Toxics Release Inventory List Group A  
EU szabályozás   REACH korlátozás alá nem esik, nem engedélyköteles
Az Európai Unió a formaldehid több alkalmazását is tiltja
SVHC lista   -
CAREX   Group A (munkahelyi és környezeti egyaránt)
UNEP PIC    
USA TRI fejlődési vagy reprotoxikus, vagy
európai PRTR-E-PER**
  Formaldehid: 0,1%
Stockholm POP   -
SIN lista   Metaldehid, Metanal, Metilaldehid, Paraformaldehid, metilén-oxid.paraform, lizoform, Superlizoform, formicaldehid
ETUC lista   formaldehid
Tudományoos információ   -
Endokrin Diszraptor:
EU-s lista, EPA Illionois, Colborn lista, Keith lista
  EU-lista: +
EPA-lista: ?
Colborn-lista: –
Keith-lista: –

*The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information.

** 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 

http://www.chemtrack.org/White/CMR.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.carexcanada.ca/en/carcinogen_profiles_and_estimates/
http://w3.chemsec.org/
http://www.etuc.org/a/7479

EDC-hez: http://www.womenlivingnaturally.com/articlepage.php?id=164
Keith lista: http://media.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7012x2319.pdf
Colborn lista: http://www.ourstolenfuture.org/basics/chemlist.htm
EU lista: http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
EU-korlátozás: http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/070622_withdrawal_notice.pdf

*The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information.

**194/2007. (VII. 25.) korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://www.chemtrack.org/White/CMR.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.carexcanada.ca/en/carcinogen_profiles_and_estimates/
http://www.mindfully.org/Pesticide/Banned-Severely-Restricted-EPA.htm
http://www.chem.unep.ch/pops/alts02.html
http://w3.chemsec.org/
http://www.etuc.org/a/7479
EDC-hez: http://www.womenlivingnaturally.com/articlepage.php?id=164
Keith-lista: http://media.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7012x2319.pdf
Colborn-lista: http://www.ourstolenfuture.org/basics/chemlist.htm
EU-lista: http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

k
Környezeti hatások

 

Környezeti elem

Koncentráció

Mértékegység

Hivatkozás

Légszennyezettség egészségügyi határértéke

12

24 órás (µg/m3)
 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Légszennyezettség egészségügyi határértéke nincs 60 perces (µg/m3) 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Szennyezettségi határérték földtani közegre


-


mg/kg

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Szennyezettségi határérték felszín alatti vízre


-


μg/l

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Felszíni vízminőséget érintő elsőbbségi anyag nem   220/2004. (VII. 21.) korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 

Az infolapot összeállította

Bicskei Dániel, Krifaton Csilla, Kunszt Andrea Kinga,


Vissza a tetejére