Glikolok és glikol-éterek

A legtöbb glikol színtelen, vízzel elegyedő folyadék. A glikol-éterek családjába több mint 30 vegyület tartozik.

a
Anyag(csoport) neve, CAS szám, kémiai jellege, miből állítják elő

Név: Glikolok és glikol-éterek
Angol név: Glycols and glycol ethers

A lakossági szempontból kiemelten fontos etilén-glikollal külön adatlap foglalkozik.

1. Táblázat

Vegyület neve

CAS szám

R-mondatok

S-mondatok

Propilén-glikol 57-55-6 - -

Butilén-glikol

584-03-2

-

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S 25: A szemmel való érintkezés kerülendő.

 

2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)

111-77-3

R 63: A születendő gyermeket károsíthatja.

H 361: Feltehetően károsítja a fertilitást vagy a születendő gyermeket.

 

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 36/37: Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

P 281: Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

 

Dietilén glikol monobutil éter (DEGBE)

112-34-5

R 36: Szemizgató hatású.

H 319: Súlyos szemirritációt okoz.

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

P 305 + P 351 + P 338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

 

A diolok vagy glikolok számos szerves vegyület vízoldékonyságát, vízmegkötő képességét és reakciókészségét javítják, főképpen az egyenes szénláncú és alifás szénhidrogénekét. A fő alkalmazási területük a poliuretán-gyártás. Ugyancsak használatosak olajfinomításhoz, valamint a gyógyszergyártásban is. Szinte minden észter előállítható egy észterezésnek nevezett kondenzációs reakcióval, ami karbonsavak és alkoholok között megy végbe vízkilépés mellett. Az alkoholok fontos oldószerek és vegyipari alapanyagok. Köztes vegyületek számos célvegyület előállításának során a gyógyszeriparban valamint állatgyógyászati termékekben, lágyítókban, felületaktív anyagokban, kenőanyagokban, növényvédő szerekben, hidraulikus folyadékokban és tisztítószerekben [1].

A glikolok két hidroxil (OH) csoportot tartalmazó alifás szerves vegyületek. A leggyakrabban használt glikol az etilén-glikol. További, iparilag fontos glikolok a propilén-glikol, a dietilén-glikol (3-oxa-1,5-pentándiol) és a tetrametilén-glikol (1,4-butándiol).

A legtöbb glikol színtelen, vízzel elegyedő folyadék. A glikolmolekulák közötti hidrogénkötés a várhatónál magasabb forráspontot eredményez, pl. az etilén-glikol forráspontja 198°C. Melegítéskor ködöt, párát képez, amely belélegezve veszélyes. Az etilén-glikolt elsődlegesen fagyállóként hasznosították, de nagy mennyiségben a szervezetbe jutva erősen mérgező hatású, ami aggodalomra adott okot, így 1994-től a kevésbé mérgező propilén-glikolt használják fagyállóként. Az etilén-glikol másik jelentős felhasználása a polietilén-tereftalát (PET) előállítása. Ez a polimer egy poliészter, amelyet használnak a textiliparban valamint nagy üdítőital-tartályok, fényképészeti filmek és írásvetítő fóliák előállításához is. A poliésztert tartalmazó textilek ellenállóbbak a gyűrődéssel és a gyakori mosás okozta károsodással szemben. PET-et használnak ruházati cikkek, ágyneműk, szőnyegek és függönyök gyártásához is. Más glikolokat is használnak polimer gyártásra; pl. tetrametilén-glikolt használnak poliésztergyártáshoz, dietilén-glikolt pedig a poliuretán és a telítetlen poliészter műgyanták gyártáshoz. Propilén-glikolt használnak a poliuretán habhoz az autóülésekben és a bútorokban, valamint egyike a telítetlen poliészter gyanták előállításához szükséges alapanyagoknak, amelyeket autó karosszériákhoz és játszótéri felszerelésekhez egyaránt felhasználnak [2].

A glikol-éterek családjába több mint 30 vegyület tartozik. Ezen vegyületek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek és ezért különböző felhasználási célokra alkalmasak. Hagyományosan két csoportjukat különböztetjük meg, az E sorozatú és P sorozatú termékeket attól függően, hogy etilénből vagy propilénből kerülnek-e előállításra. Mindkét csoportban különféle származékokat fejlesztettek ki, hogy az oldhatósági, illékonysági, kompatibilitási és gyúlékonysági tulajdonságaik a szükséges alkalmazási területekhez a legmegfelelőbbek legyenek [3].

E-sorozat: Kereskedelemben lévő vegyületei a metil-, etil-, és butil-glikol-éterek. Attól függően, hogy hányszor ismétlődnek az etilén-oxid egységek, vannak mono-, di-, és trietilén-glikol-éterek. Az etilén-oxid egységek magas vízoldékonyságot biztosítanak, aminek kihasználására jó példa, hogy vízbázisú bevonatok készítésére alkalmazzák. Ez teszi lehetővé a festékek oldószereként és hígítójaként való használatát is, mivel az oldódást segítő hatás elengedhetetlen a jó minőségű bevonatkészítéshez a vízbázisú festékeknél. A jó oldóképesség hasznos pl. a tisztítószerek esetében is. A nagyobb molekulatömegű E-sorozatú glikol-étereket vagy a nagyobb homológokat hidraulikus fékfolyadékként alkalmazzák. E-szériás glikolokat köztes termékként használnak más vegyületek előállításához, pl. észterekkez.

P-sorozat: A propilén-glikol-éterek nagy teljesítményű ipari oldószerek. Előállításuk a propilén-oxid különböző lánchosszúságú alkoholokkal végbemenő reakcióján alapszik. Használatosak festékekhez és bevonatokhoz, tisztítószerekhez, tintákhoz és számos egyéb alkalmazásuk is ismert. Bevonatképző tulajdonságuk előnyös a legkülönfélébb gyantákhoz, amilyenek az akrilok, epoxidok, alkidok, poliészterek, nitrocellulózok és poliuretánok. A tisztítószerek esetében követelmény az alacsony toxicitás, a felületi feszültséget csökkentő hatás, és a jó oldóképesség poláros és apoláros anyagok esetében egyaránt. A közbülső termékként használt propilén-glikol-étereket más glikol-éterekkel vagy oldószerekkel keverik, hogy a készítmények teljes egészében megfeleljenek az egyedi követelményeknek. Az elektronikában a propilén-glikol-étereket más oldószerekkel együtt lemezek előállítására és az áramkörökhöz szükséges félvezető eljárások kialakítására használják. Alkalmazzák emellett a mezőgazdaságban, kozmetikai termékekhez, festékekhez, textil- és ragasztó termékekhez egyaránt [4].


Név: Propilén-glikol    
CAS szám: 57-55-6

A propilén-glikol ismert 1,2-propándiol; propán-1,2-diol; 1,2-dihidroxipropán néven is. Előállításuk a propilén-oxid különböző lánchosszúságú alkoholokkal végbemenő reakcióján alapszik [4].


Név: Butilén-glikol
CAS szám: 584-03-2

Az anyag neve 1,2-butándiol, de ismert butilén-glikol néven is. Az 1,2-butánidol stabil folyadék, savas és alkáli oldatokban stabil [10].

Butilén-glikolt használnak a kozmetikai iparban oldószerként és viszkozitás csökkentőként a hajápoló és fürdőszerekben, sminkekben, borotválkozó és bőrápoló szerekben. Az EU-ban engedélyezett bőr kondicionáló, nedvesítő és viszkozitás kontrolálló szer, valamint oldószer kozmetikumokban [24]. Reagens. Zárt rendszerben ipari alkalmazása (észterezéshez, poliészter gyanta előállításához) ismert [10].


Név: 2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)                    
CAS szám: 111-77-3
Szinonimái: Metoxi-diglikol, Metil-karbitol, dietilén-glikol-metil-éter, diglikol-monoetil-éter [15]. 


Név: dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)                
CAS szám:
112-34-5
Szinonimája: Butoxi-diglikol [16]. 

b
Mire használják, miért és hol található meg közvetlen környezetünkben

Propilén-glikol   

Jégoldó és fagyásgátló szerként használják autók, repülők, hajók üzemeltetésénél. Oldószerként használják a gyógyszer-, festék- és műanyagiparban. Az élelmiszerek és gyógyszerek nyilvántartásával foglalkozó amerikai hivatal az FDA (Food and Drug Administration) olyan adalékanyagnak minősítette, ami általában biztonságosan használható. Gyógyszerekhez, kozmetikai termékekhez (fogkrém, hajápolás, samponok, dezodorok) és élelmiszeradalékként is alkalmazzák, hogy extra nedvességet kössön, tartson meg [13]. Élelmiszerszínezékek oldószereként, masszázsolaj összetevőként, légkondicionáló berendezésekben, elektromos cigarettában és füstgépekben párolgó közegként is alkalmazzák. Italokat hűtő táskákban is megtalálható. Használatosak festékekhez és bevonatokhoz, tisztítószerekhez, tintákhoz és számos egyéb alkalmazásuk is ismert. Az elektronikában a propilén-glikol-étereket ‒ más oldószerekkel együtt ‒ félvezetők gyártása során használják. Alkalmazzák a mezőgazdaságban valamint textil- és ragasztó termékek előállításához [4]. Propilén-glikolt használnak a poliuretánhab gyártásához, amiből autóüléseket és bútorokat készítenek [2].


Butilén-glikol

Kozmetikumokból bejuthat a szervezetünkbe.


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)                

A DEGME egy ipari vegyi anyag, a lakosságnak szánt festékek, festékeltávolító szerek, tisztítószerek, önfényező emulziók és padlóápoló szerek nagyon ritkán használt összetevője. Vízzel elegyedik. A DEGME-t különböző termékekben használják, például adalékanyagként a sugárhajtómű-üzemanyagokban, festékek oldószereként, padlóápolási termékekben, fékfolyadékban, valamint bizonyos krémekben és tisztítószerekben [14].

A DEGBE-t festékek és tisztítószerek összetevőjeként használják, továbbá hajfestékekben oldószerként alkalmazzák. A maximálisan engedélyezett mennyisége kozmetikai szerekben 9 %. Nem alkalmazható aeroszolos adagolókban (spray) [16]. Megjelenhet növényvédő szerekben, mint stabilizátor, illetve a hatóanyag inaktivizálására, amíg a növény kikel. A DEGBE ezen kívül a vinil-klorid gyanta oldószereként, a hidraulikus fékfolyadékok hígító oldataként és a háztartási tisztítószerekben a szappan, olaj és a víz közös oldószereként funkcionál. Az iparban a textil átitatására használják. A nyomdaiparban pedig a festékek és nyomtatótinták oldószere lehet [20].

 

c
Hogyan jut be szervezetünkbe

Propilén-glikol   

A propilén-glikol a szervezetbe juthat propilén-glikolt tartalmazó élelmiszerrel, gyógyszerrel, vagy ilyen tartalmú kozmetikumok használata során [2]. A propilén-glikol élelmiszer adalékként (E 1520) kizárólag a következő alkalmazásokra engedélyezett: rágógumi (mennyiségi korlátozás nélkül) és aromák (max. 1 g/l) esetében [22]. Az élelmiszer adalékanyagok között szerepelnek a zsírsavak propilén-glikol észterei (E 477 ) és az E 405, a propilén-glikol-alginát is [5].


Butilén-glikol

Véletlen lenyelés esetén a tünetei hasi fájdalom, hasmenés, szédülés, álmosság, fejfájás és hányinger. A szemet irritálja, annak vörössége jelentkezhet [12].

A butilén-glikol esetében nem tapasztaltak genotoxikus hatást. Nem jelentkezett káros hatás ismételt expozíció esetén (NOAEL) 200mg/testtömeg kg/nap koncentráció esetén sem, illetve nem tapasztaltak a reprodukciós szervekre kifejtett káros hatást 1000 mg/testtömeg kg/nap kitettség esetén sem. Az 1993-ban végzett akut toxicitási tesztek során különböző emlősfajokon vizsgálták a butilén-glikol hatását [10].


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)      

Ezen vegyületek a DEGME-t és DEGBE-t tartalmazó anyagokkal (festékek, kozmetikumok) való közvetlen érintkezés útján (bőrön, belélegezve, lenyelve) kerülhetnek a szervezetünkbe. A DEGBE-vel bőrön keresztül érintkezhetünk, ha a különböző felületek, bevonatok, vagy folyadékok tartalmazzák; belélegezve pedig akkor okozhat gondot, ha a fémfeldolgozáshoz használt folyadékokból, vagy a forró olvadt ragasztókból kipárolog. Étel és gyógyszerkészítmények nem tatalmaznak DGBE-t [19].

d
Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik, milyen adatok vannak erre

Propilén-glikol    

Az egészségkárosító hatásokat tekintve a propilén-glikolt nem sorolják a mérgező kategóriába. Bomlása során az emberben is megtalálható piroszőlősavvá és ecetsavvá bomlik. Nagyon alacsony a toxicitása, csak igen nagy koncentrációban okozhat mérgezést. A bőrt nem, a szemeket enyhén irritálja.

2010-es vizsgálatok szerint ha magas a propilén-glikol koncentráció a lakás levegőjében az a gyermekek körében növeli az asztma és az allergia kialakulásának a veszélyét [23].

Patkányokon végzett 2 éves kísérletekben, ahol ivóvíz vagy élelmiszer formájában adagolták a propilén-glikolt, nem észleltek mellékhatást (10 g/testtömeg kg/nap koncentrációig vízzel adagolva, illetve 2,5 g/testtömeg kg/nap koncentrációig az élelmiszerrel adagolva). Egereken végzett vizsgálat során nem tapasztaltak reprodukciós képességet zavaró hatást 10 g/testtömeg kg/nap dózis alatt. Nem találtak daganatos elváltozásokat patkányokon és egereken végzett szövettani vizsgálatok során. Ezek az adatok alátámasztják, hogy a propilén-glikol nem rákkeltő [6]. Az amerikai Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium (Department of Health and Human Services, DHHS), a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC), valamint az EPA nem minősítette rákkeltőnek az etilén-glikolt és a propilén-glikolt [7]. A propilén-glikol nem karcinogén, nem mutagén és nem genotoxikus [8].


Butilén-glikol

Környezeti szempontból nem toxikus a halakra, ágascsápú rákokra és az algákra nézve. Bizonyos toxikológiai tesztekben gyenge toxicitást mutatott, de összességében további vizsgálatok elvégzése nem indokolt. Az 1,2-butándiol használata és átalakítása egy teljesen zárt rendszerben történik, így nincs kibocsátás a környezetbe [10].

1993-ban Japánban végeztek egy kísérletet, melyben azt vizsgálták, hogy a környezeti elemekben mekkora a butilén-glikol mennyisége. Az eredmények alapján elsősorban az üledékben jelent meg (3,31E-04 mg/l), másodsorban pedig a vízben (1,43E-04 mg/l). A növényekben 6,74E-05 mg/l koncentrációt találtak, míg a talajban 7,11E-06 mg/l mennyiséget. A levegőben a koncentrációja mindössze 2,42E-08 ppm volt, a legkevesebb pedig az élelmiszerekben 2,21E-11 mg/l volt jelen. Amikor viszont a vizsgálat arra irányult, hogy a környezeti elemekből mekkora butilén-glikol mennyiség kerülhet a szervezetbe, a tej vezette a sort (2,86E-04 mg/nap), ezt pedig a zöldségfélék (2,52E-05 mg/nap) követték. Naponta a belélegzéssel 7,8E-06 mg butilén-glikol jut a szervezetünkbe, a halfogyasztással pedig 8,24E-07 mg/nap. Végezetül 2,66E-12 mg/nap mennyiséget az ivóvízzel viszünk a szervezetünkbe, így a teljes becsült kitettség mértéke 3,13E-04 mg/nap [10].


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)      

A DEGME az állatkísérletek során bőrőn keresztüli érintkezésnél fetotoxikus és teratogén hatást mutatott [25].

A DEGME-tartalmú festékek és festékeltávolító szerek a bőrrel érintkezve a fogyasztók egészségére ártalmasak lehetnek [26].

A rákkeltő hatásra vonatkozóan egyik anyag esetében sem állnak rendelkezésre adatok, illetve az ismételt dózisú toxicitási vizsgálatokban megfigyelt hatások aggodalomra nem adnak okot [27].

Egy 25 ember körében elvégzett, 20%-ban DEBME tartalmú petrolátumot (a kozmetikumokban használt petróleum bázisú zsír, az iparban kenőanyagként használják) tartalmazó tapasz 48 órás viseletén alapuló vizsgálat során az anyag nem okozott irritációt vagy érzékenységet egyik személynél sem.

A DEGME tünetei lehetnek a központi idegrendszer zavara, hányinger. hányás, hasmenés, fejfájás, majd hasi és ágyéki fájdalom. Előfordulhat a vizelet mennyiségének átmeneti megnövekedése, majd annak csökkenése, végül pedig a vizelet teljes megszűnése, akut veseelégtelenség, patológiás léziók (sérülések) jelenhetnek meg az agyban, az agyhártyán, a tüdőn, a májon és a szíven.

A DEGBE alacsony akut toxicitással rendelkezik bőrön keresztül és szájon át történő felvétel esetén. A DEGBE belélegezve jelent kockázatot, patkányoknál a halálos dózis 7300-9600 mg/testtömeg kg. Ismételt kezelés során kimutatható hatás volt megfigyelhető a májra, a lépre, a vesére és a vérre nézve. 90 napos inhalációs vizsgálatokban hatástalannak bizonyult a 105 mg/m3 koncentráció. Mérsékelten irritálja a szemet – de nem okoz súlyos hatást – és enyhén a bőrt is. A DEGBE 2 ml/kg felvétele okozhat cianózist, amely a bőr és a nyálkahártyák kékes elszíneződését jelenti, továbbá okozhat szapora légzést és enyhe veseműködési zavart. Egy esettanulmány máj- és veseelégtelenséget írt le két alkoholos befolyásoltság alatt álló embernél, akik DEGBE-t tartalmazó festékkel dolgoztak egy zárt szobában.

A IARC nem sorolja rákkeltő kategóriába és genotoxicitásra vonatkozó adatok sem állnak rendelkezésre jelen pillanatban [17].

e
Milyen környezeti kockázatokat hordoz

Propilén-glikol   

A környezeti kockázatokat tekintve a propilén-glikol nem illékony, de elegyedik a vízzel. Alacsony gőznyomású, magas vízoldékonyságú anyag. Vízben és talajban biológiailag könnyen lebomlik, feltételezhetően nem bioakkumulatív [6].

A vizekbe kerülő nagyobb mennyiségű propilén-glikol káros a vízi környezetre, mivel bomlása során igen nagy a biológiai oxigén igénye (BOI).


Butilén-glikol

A környezeti expozíció valószínűsége kicsi és a környezeti veszélyességére utaló adatok alapján várhatóan nem jelent a lakosságra nézve kockázati forrást.  


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)      

A DEGME a környezetben könnyen bomlik. A felszíni vizekből nem párolog, talajban rendkívül mozgékony, jó vízoldékonyságának köszönhetően a levegőből könnyen tisztul a csapadékkal. Mindazonáltal, a levegőben való rövid tartózkodási ideje miatt (reagál az OH gyökökkel) a nedves ülepedés csekély jelentőségű. A vízi szervezetekre nem mérgező. Kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre a bioakkumulációs képességére vonatkozóan, de a halakra kimutatott biokoncentrációs faktorból következtetve a DEGME esetében várhatóan alacsony a biológiai felhalmozódó potenciál a környezetben [15].

A DEGBE talajba kerülve általában onnan nem párolog, de a talajvízbe bemosódhat. A talajban és a vizekben mérsékelt biodegradációra képes, viszont bioakkumulációra nem hajlamos. A környezetben a féléletideje 3 nap [20].

f
A kitettség és az egészségügyi kockázat mértéke milyen tényleges veszélyforrást jelent a lakosság számára

Propilén-glikol  

A propilén-glikol veszélytelennek számít. Az elfogadható napi beviteli mennyiség (ADI): 25,0 mg/kg. A glikol tartalmú háztartási készítmények rendeltetésszerű használata során az expozíció és az egészség veszélyeztetése minimális.


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)      

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)     

Munkahelyi kitettség a DEGME-t előállító és azzal dolgozó üzemekben lehetséges. Az átlag lakosság a környezeti levegő belélegzése, a szennyezett étel és ivóvíz fogyasztása és a DEGME tartalmú termékekkel történő érintkezés útján kerülhet kapcsolatba az anyaggal. Mindazonáltal normál körülmények között a levegőből felvett DEGME mennyisége nem okoz problémát.

A lakosság akkor van kitéve a DEGME veszélyeinek, ha azt tartalmazó padlófényezőt, tömítőanyagokat, latex falfestékeket vagy padló tisztítószereket használ. Néhány kozmetikai termék is tartalmazhat DEGME-t [14].

A DEGBE aeroszolos festékek vagy tisztítószeres sprayk használata során jelent kockázatot.

g
Hogyan kerülhetjük el

Propilén-glikol  

Az anyaggal kapcsolatos veszélyeket a glikol tartalmú háztartási készítmények használati utasításainak betartásával kerülhetjük el. Festés után mindenképp fontos hosszan szellőztetni annak érdekében, hogy az illékony szerves anyagok ne szennyezzék a szoba levegőjét.


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)      

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)     

A biztonsági utasításokat minden esetben el kell olvasni a termék címkéjén és az anyagokat csak jól szellőző helyen szabad használni, adott esetben védőruhát is kell viselni [14].

h
Léteznek-e kevésbé káros alternatívák, és melyek azok

Butilén-glikol

A magyar jogrend nem rendelkezik speciálisan a butilén-glikol munkahelyeken megengedhető határértékéről.


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME)    

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)      

Az etilén-glikol-éterek alternatívái lehetnek a propilén-glikol éterek, az etil-3-etoxi-propionát, és az etil-laktát [21].

i
Vonatkozik-e rá valamilyen jogi szabályozás (betiltás, korlátozás), vagy van-e ilyen folyamatban

Propilén-glikol  

A Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal véleménye (EFSA-Q-2004-054 ) szerint zselésítő élelmiszer adalékként a propilén-glikolra vonatkozó maximum beviteli mennyiség 25 mg/testtömeg kg/nap.


2-(2-Metoxietoxi) etanol (DEGME) 

dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)      

Az Európai Parlament és a Tanács 1348/2008/EK határozata [28] alapján a DEGME-t nem szabad forgalomba hozni 2010. június 27-e után lakossági ellátásra olyan festékek, festékeltávolító szerek, tisztítószerek, önfényező emulziók és padlóápoló szerek összetevőjeként, amikben a koncentrációja nagyobb vagy egyenlő, mint 0,1 tömeg  %.

Az Európai Parlament és a Tanács 1348/2008/EK határozata alapján 2010. december 27-e után a DEGBE nem értékesíthető a lakosság számára olyan szóró festékek vagy szórófejes tisztítószerek összetevőjeként továbbá olyan aeroszolos adagolókban, ahol koncentrációja nagyobb vagy egyenlő, mint 3 tömeg %. Olyan festékeken, amelyek 2010. december 27-ig kereskedelmi forgalomba kerültek és 3% DEGBE-t tartalmaznak, fel kell tüntetni a "Ne használja a festéket permetező berendezésben" figyelmeztetést [18].

Források

[1] http://www.chemicalland21.com/fc/DIOLS.htm
[2] http://www.bookrags.com/research/glycols-woc/
[3] http://www.glycol-ethers.eu/what-are-glycol-ethers
[4] http://www.glycol-ethers.eu/what-are-glycol-ethers/glycols-ethers-in-everyday-li...
[5] http://w3.mkk.szie.hu/~fulop/Res/Food/E4h.htm
[6] http://www.inchem.org/documents/sids/sids/57-55-6.pdf
[7] http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts96.pdf
[8] http://epa.gov/oppsrrd1/REDs/propylene_glycol_red.pdf
[9] http://www.munkavedelem.org/data/kock/25_2000_E_M_SZCSM.pdf
[10] http://www.inchem.org/documents/sids/sids/584032.pdf
[11] http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=4779
[12] http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC41371
[13] http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=1121&tid=240
[14] http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/summary-sommaire/bat...
[15] http://www.msa.org.mt/rad/cosmetics/consultations/2009/Closed/2009_03%20-%20ICD%...
[16] http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs%20hsdb%3A%40term%20%40DOCNO%2...
[17] http://www.glycol-ethers.eu/regulations/restrictions-in-marketing-and-use
[18] http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_081.pdf
[19] http://www.arb.ca.gov/consprod/regact/2010ra/degbe112345.pdf
[20] http://www.p2pays.org/ref/19/18161/alt.cfm-id=gy&cat=gi.htm
[21] http://www.e-szam.hu/mutat/252
[22] Chemical Compounds Emitted From Common Household Paints and Cleaners Increase Risks of Asthma and Allergies in Children
[23] Cosmetics - CosIng [EC Regulation (v.2)] 06/03/2011 01:10
[24] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3732673
[25] http://epa.oszk.hu/00800/00878/01682/pdf/L_2008_348_0108_0112.pdf
[26] http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_081.pdf
[27] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A348%3A0108...

j
Rákkeltő besorolások

IARC* karcinogén -  
EU CMR -  
EPA karcinogén/ EPA Toxics Release Inventory List -  
EU szabályozás + 1348/2008/EK határozat a DEGME és DEGBE korlátozásáról
2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény, 44/2000. (XII. 27.) EüM.,
33/2004. ESZCSM rendelet, 2000. évi XLIII. törvény,
1348/2008/EK
SVHC lista -  
CAREX -  
UNEP PIC -  
USA TRI fejlődési vagy reprotoxikus, vagy
európai PRTR-E-PER**
+ 2,4-D propilén glikol
butil éter észter 0,1% (CAS: 1320-18-9)
Stockholm POP -  
SIN lista + Polietilén glikol
ETUC lista

       +

Etilén glikol, metilén glikol, 

DEGME: reprotoxikus

DEGBE
Tudományoos információ + A propilén glikol és glikol éterek folyamatos
belégzése hozzájárulhat gyermeknél az
asztma és az allergia kialakulásához.

 

*The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information.

**194/2007. (VII. 25.) korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://www.chemtrack.org/White/CMR.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.carexcanada.ca/en/carcinogen_profiles_and_estimates/
http://www.mindfully.org/Pesticide/Banned-Severely-Restricted-EPA.htm
http://www.chem.unep.ch/pops/alts02.html
http://w3.chemsec.org/
http://www.etuc.org/a/7479
EDC-hez: http://www.womenlivingnaturally.com/articlepage.php?id=164
Keith-lista: http://media.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7012x2319.pdf
Colborn-lista: http://www.ourstolenfuture.org/basics/chemlist.htm
EU-lista: http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

k
Környezeti hatások

 

Környezeti elem 

Koncentráció

Mérték-egység 

Hivatkozás

Légszennyezettség egészségügyi határértéke (24 órás)

(éves határérték)

-

 

µg/m3

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Légszennyezettség tervezési irányértéke (24 órás)
(60 perces)


100
200

µg/m3

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Szennyezettségi határérték földtani közegre

-

mg/kg

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Szennyezettségi határérték felszín alatti vízre

1*

mg/l

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Felszíni vízminőséget érintő elsőbbségi anyag

nem

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

* glikolokra összesen

Az infolapot összeállította

Emődi Andrea, Krifaton Csilla


Vissza a tetejére