Bázeli Egyezmény

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal – Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról

A környezetvédelmi szabályok szigorodásával a fejlettebb országokban egyre nehezebb és költségesebb lett szabályosan kezelni a veszélyes hulladékokat. A hulladékok megfelelő kezelése helyett ezért gyakran a fejlettebb országokból a szegényebb, fejlődő országokba szállították a veszélyes hulladékokat. A rossz gyakorlat megelőzése érdekében az UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) keretében 1989-ben aláírták a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli egyezményt [1]. Az egyezmény célja, hogy csökkentse, korlátozza a veszélyes hulladékok nemzetközi szállítását és nemzetközi kötelezettségvállalást hozzon létre azok elhelyezésének ellenőrzésére. Az egyezményben részt vevő államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő szempontok érvényesítése mellett a veszélyes és egyéb hulladékok keletkezési mennyiségét a lehető legminimálisabbra csökkentik; és arra, hogy az országhatáron túlra szállítani kívánt hulladékmennyiség a lehető legkisebb legyen. Fontos, hogy a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló létesítmények lehetőség szerint az adott állam területén álljanak rendelkezésre. Az egyezmény hangsúlyozza, hogy a veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása során az emberi egészség és a környezet védelmét szem előtt kell tartani. Az egyezmény célja továbbá, hogy minimálisra csökkenjen a termelés és a hulladékok veszélyessége, tehát a „tiszta” anyagokat és a zöld, kevés melléktermék keletkezésével járó technológiákat támogatja.

Az 1992. május 5-én életbe lépett egyezménynek 172 részes fele van [2], ám Afganisztán, az Egyesült Államok és Haiti még nem ratifikálta azt. Így fordulhatott elő [3] az, hogy egy Ghánába tartó egyesült államokbeli hajón, bár elhasznált festékszórókat szállító konténert találtak, azt nem fordíthatták vissza, mivel az USA nem ratifikálta a Bázeli egyezményt. Az egyezmény része az uniós jognak [4]. Az egyezmény tiltja a hulladék export-importját az egyezmény részes felei és az egyezményben részt nem vevő államok között. Ez alól kivételt képeznek azok a hulladékok, melyeket más nemzetközi egyezmény szabályoz, mint például a radioaktív hulladékok. Az egyezmény tiltja a hulladékexportot az Antarktiszra.

1998-ban 65 ország, köztük hazánk is ratifikálta [5] az egyezményt kiegészítő úgynevezett Bázeli tilalmat [6]. A Bázeli tilalom megtiltja a fejlett, főként OECD országokból a hulladékok fejlődő országokba való szállítását, a tiltás kiterjed az újrahasznosítandó hulladékok kereskedelmére is.