Kozmetikumok

A kozmetikai termékek vegyianyag-tartalmáról is rendelkezik a 2009-ben elfogadott, kémiai biztonsági szempontból igen szigorú, 2010-től hatályos 1223/2009. rendelet.[1] A jogszabály alapján 2010. december 1-től tilos a CLP-rendelet[2] (Classification, Labeling and Packaging– Osztályozás, címkézés és csomagolás, azaz a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai rendelet) szerinti 1A és 1B kategóriába tartozó, rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak minősített anyagok (CMR) felhasználása kozmetikai termékekben. A rendelet azonban lehetővé teszi a 2. kategóriába tartozó CMR-anyagok használatát, ha azokat „expozíció és koncentráció tekintetében az SCCS (Scientific Committee On Consumer Safety – Fogyasztó-biztonsági Tudományos Bizottság[3]) biztonságosnak találta a kozmetikai termékekben való felhasználásra, és azokat a Bizottság e rendelet mellékleteiben szabályozza”.

A rendelet II. melléklete tartalmazza a kozmetikumokban tiltott anyagok listáját. A III. mellékletben szerepelnek a korlátozottan felhasználható anyagok. A jogszabály foglalkozik a nanorészecskékkel is; a rendelet értelmében 2013. január 11-től életbe lép a kozmetikumokban lévő nanorészecskékre vonatkozó notifikációs rendszer, azaz a nanorészecskék jelenlétét be kell jelenteni.

A kozmetikumokban lévő kemikáliák címkézéséről mind ez idáig a 76/768/EGK kozmetikai irányelv rendelkezett, amely meghatározta a gyártó és a forgalmazó számára a címkézést. A hazai jogba a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet[4] által átvett irányelv pontosan előírta, hogy mit és miképpen kell feltüntetni a különböző termékeken. Az unióban csak olyan szépségipari terméket lehet forgalomba hozni, amelynek van úgynevezett termékinformációs dokumentációja, amely igazolja, hogy a termék ésszerű és rendeltetésszerű használat mellett nem károsítja az emberi egészséget.

A kozmetikum címkéjén[5] fel kell tüntetni minden alkotóanyagot, kivéve az elhanyagolható mennyiségűeket, valamint külön jelölni kell a potenciálisan allergiát okozó anyagokat.