SVHC-lista

Substances of Very High Concern – különös aggodalomra okot adó anyagok

A különösen nagy kockázatot jelentő, például rákkeltő anyagokat engedélyeztetni kell. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak engedély vagy mentesség birtokában hozhatók forgalomba és használhatók fel azok az anyagok, melyek szerepelnek a REACH-rendelet [1] XIV. mellékletében. Ez tartalmazza az engedélyköteles anyagok listáját. E melléklet alapja az úgynevezett jelöltlista. Egy anyag akkor kerülhet fel a listára, ha teljesíti a REACH 57. cikkében megfogalmazott bármelyik kritériumot. 2010 októberéig 38 anyag került fel az ECHA oldalán is megtalálható[2] jelöltlistára, ám az Európai Bizottság 2012-ig további 106 anyag felvételének a lehetőségét jelentette be.[3]

A REACH definíciója szerint azok a legveszélyesebb, úgynevezett „különös aggodalomra okot adó anyagok”, melyek:

  • rákot okoznak (karcinogének);
  • károsítják a DNS-t (mutagének);
  • károsítják a szaporítószerveket vagy a magzatot (reprotoxikusak);
  • nem bomlanak le a környezetben (perzisztensek), fölhalmozódnak a szervezetben (bioakkumulatívak), mérgezők (PBT-k);
  • más módon, de ugyanannyira káros hatásúak, mint a fentiek (azaz az anyag egészségügyi kockázata, például az endokrin rendszert károsító hatása, közel azonos súlyú a fentiekben felsorolt negatív hatásokkal).

A REACH definíciója szerinti „különös aggodalomra okot adó anyagok” mihamarabbi helyettesítése érdekében a skandináv független civil szervezet, az International Chemical Secretariat (ChemSec) létrehozta a SIN (Substitute It Now – Helyettesítsd Most) listát,[4] melyen jelenleg több mint 350 vegyület található. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) is felállította azon vegyi anyagok listáját,[5] melyek a dolgozók és a fogyasztók egészségének védelme érdekében mihamarabb biztonságosabb anyagokkal helyettesítendők. A listán jelenleg több mint 400 vegyület található.