Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti lebomlásnak hosszú ideig ellenállnak, az élőlények szöveteiben pedig felhalmozódnak (bioakkumuláció). Ipari vegyi anyagok, pl. a poliklórozott bifenilek (PCB-k), valamint növényvédőszerek, pl. a diklór-difenil-triklóretán (DDT) sorolhatók ide. A környezetben való tartós jelenlétük miatt a POP anyagok messzire elsodródhatnak a légkörben valamint fel is halmozódhatnak bizonyos térségekben, pl. az északi sarkkörön, ahol az alacsony hőmérsékletek a vegyületek kiülepedését serkentik. Ezáltal ezeken a területeken az élővilág és az ember egészsége egyaránt veszélybe  kerül.

          Az utóbbi néhány évtized során számos POP anyag koncentrációja csökkent az északi sarkköri levegőben, ami az anyagok termelésére és használatára irányuló, a világ számos pontján alkalmazott korlátozásnak tudható be. A 2004-ben életbe léptetett Stockholmi Egyezmény (ENSZ) 12 POP anyag használatának betiltását illetve korlátozását tűzte ki céljául, közvetve az anyagok termelésének a beszüntetését is beleértve.

            A Nature Climate Change folyóiratban nemrég megjelent tanulmány azonban azt bizonyítja, hogy a tengeri jég visszahúzódása és az emelkedő hőmérséklet következtében számos POP vegyület, a kevésbé illékonyokat is beleértve újra mobilizálódik az északi sarkkör területéről. A kutatók elemezték az 1993 és 2009 között az északi sarkkörön (a norvégiai Spitzbergákon, illetve a Kanada északi vidékén felállított két kutatóállomáson)mért POP anyagok légköri koncentrációit és összehasonlították az eredményeiket egy olyan szimuláció eredményeivel, mely az éghajlatváltozásnak a POP anyagok légköri előfordulására gyakorolt hatásait modellezte.

A vizsgálat során a PCB, DDT, cisz-klórdán, a lindán és a POP listára 2009-ben felkerült más típusú hexaklór-ciklohexán (HCH) vegyületek kibocsátását elemezték. Arra jutottak, hogy a sarkköri melegedés következményei alááshatják a POP anyagok káros környezeti és humán-egészségügyi hatásainak csökkentésére irányuló globális kezdeményezések sikerét. A tanulmányt kísérő kommentárjában Jordi Dachs, a spanyol Környezet-diagnosztikai és Vízkutatási Intézet (IDÆA-CSIC) munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy ezernyi szerves szennyezőanyag képes hasonló viselkedésre.

 

A teljes tanulmány itt érhető el: http://www.nature.com/nclimate/journal/v1/n5/full/nclimate1167.html

A kutatók által az adatelemzéshez felhasznált eredeti adatforrások az Európai Megfigyelési és Értékelési Program honlapján érhetők el: http://tarantula.nilu.no/projects/ccc/emepdata.html

További forrás: http://index.hu/tudomany/2011/07/25/az_eszaki-sarki_jeg_szennyezi_a_legkort/