Szervezetek, intézmények

„A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány

A szervezet 1985-ben jött létre, mint az első közadakozásból alakult magyar rákellenes civil szervezet. Célkitűzése a társadalom széles rétegei számára elfogadottá, és a gyakorlat szintjén is használható ismeretté tenni azt, hogy a rák megelőzhető, és a betegségből meg lehet gyógyulni. Társadalmi mozgalmat indítanak a rákbetegség megelőzéséért, a gyógyítási eredmények és az életminőség javításáért. A szervezet Támaszadó Szolgálata biztosítja az alapítvány széles körű közönségszolgálatát, kiemelten közhasznú tevékenységük legnagyobb része itt történik. Szolgáltatásaik a betegek és hozzátartozóik részére a gyógyulási út támogatását szolgálják, elsősorban ún. kiegészítő gyógymódok közvetítésével. Fontos feladatuknak tekintik a szemléletformálást – egyrészt a társadalom felé prevenciós programokkal, másrészt a szakma felé képzésekkel, könyvkiadással.

CEFIC

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) Európa vegyipari vállalatainak szervezete. A CEFIC ipari érdekképviseleti szövetség. Célja egy sikeres vegyipar fennmaradása és fejlődése Európában, valamint a folyamatos fejlesztés és a lehető legjobb teljesítmény elérése gazdasági, szociális és környezetvédelmi téren egyaránt.

A CEFIC több mint 29 000 európai vegyipari vállalkozást képvisel, tagszervezetein keresztül 1,3 millió embert foglalkoztat, és tagjai a világ vegyipari termelésének egyharmadát állítják elő.[1] A CEFIC átvette a kanadai vegyipari szövetség által 1984-ben alapított Responsible Care Programme (Felelős gondoskodás programja) önkéntes kezdeményezést, mely program mára globálissá nőtt. A CEFIC-nek több hazai vállalat és a MAVESZ is tagja.

ChemSec

A 2002-ben alapított Nemzetközi Vegyi Anyag Titkárság, a ChemSec (International Chemical Secretariat)vegyi anyagokkal foglalkozó svéd szakmai civil szervezet. Céljuk, hogy 2020-ra mérgező anyagoktól mentes legyen a környezet. A REACH definícója szerinti „különös aggodalomra okot adó anyagok” mihamarabbi helyettesítése érdekében a ChemSec létrehozta a SIN (Substitute It Now – Helyettesítsd Most) listát,[1] melyen 2010 elején 356, a ChemSec szerint az SVHC kritériumokat kielégítő vegyület volt található. A Nordic Council javasolta a kormányainak, hogy a SIN-listán lévő anyagokat zárják ki a közbeszerzésekből.[2]

ECETOC

Az ECETOC-ot (European Centre For Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals) 1978-ban egy tudományos, non-profit szervezetként hozták létre a vezető vegyi anyag gyártó cégek . Az ECETOC egy tudományos fórum, mely szakmai segítséget nyújt a gyártóknak a vegyi anyagok bioanyagok és a gyógyszerek ökotoxikológiájával és toxikológiájával kapcsolatosan.

A szervezet célja elvben a modern vegyi anyagok egészségügyi és környezeti kockázatainak a minimalizálása. Az ECETOC ezen célt tudósok, döntéshozók, nemzetközi szervezetek valamint a cégek közötti párbeszéd elősegítésével kívánja támogatni.

EEB

Az Európai Környezetvédelmi Iroda (European Environmental Bureau, EEB) több mint 140 környezetvédelemmel foglalkozó európai civil szervezetet tömörít, ezáltal Európa civil szervezeteinek legnagyobb szerveződése. Az EEB[1] főleg az uniós jogalkotást követi és környezetvédelmi szempontból próbálja azt jobbítani, főleg szakpolitikai lobbival, illetve szakértői anyagok készítésével. Az EEB a tagszervezeteit tájékoztatással próbálja az uniós kérdésekbe és uniós lobbiba bevonni. A szervezet a környezetvédelem legtöbb területén aktív,[2] a vegyi anyagoktól a légszennyezésen és a hulladékpolitikán át a biodiverzitás kérdéséig. A különböző szakterületek problémáinak megvitatására évente több szemináriumot, konferenciát szervez (főleg Brüsszelben), ahol meghallgatják, illetve tájékoztatják a tagszervezetek képviselőit.

Magyarországról a legtöbb nagy hazai környezetvédelmi szervezet tagja az EEB-nek.[3] Ezek a Hulladék Munkaszövetség, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Védegylet, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért, a CEEweb és a Környezettudományi Központ.

EMLA

A Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó civil szervezet. Az EMLA a 2000-es évek elejétől foglalkozott a kémiai biztonság témakörével. Több PRTR-ral (Pollutant Release and Transfer Register) és egyéb szennyezés-kibocsátással, ipari környezetvédelemmel, kémiai biztonsággal és POP-anyagokkal kapcsolatos programjuk futott. Készítettek egy könyvet a kémiai biztonságról,[1] illetve 2004–2005-ben felmérték a perzisztens szerves szennyezők szlovákiai és magyarországi helyzetét is. Emellett több kémiai biztonsággal és POP-anyagokkal kapcsolatos kutatást készítettek.[2]

Greenpeace

A Greenpeace a legismertebb zöld szervezet Magyarországon,[1] pedig csak 2002 óta, kis létszámban van jelen, ám akciói feltűnőek és nagy médiavisszhangot váltanak ki. A nemzetközi Greenpeace a világ legnagyobb független természetvédelmi és környezetvédelmi szervezete.[2] 1971-ben alapították a kanadai Vancouverben, a központja ma Amsterdamban található. Jelenleg 41 országban rendelkezik irodával. A magyar Greenpeace a Bécsben található közép- és kelet-európai regionális iroda (Greenpeace CEE) része.

A magyar Greenpeace vegyi kampánya[3] keretében többek között egy jobb REACH-rendeletért dolgozott, fellépet a heiligenkreuzi hulladékégető, valamint a Rába-szennyezés ellen. Foglalkoznak a veszélyes vegyi anyagok kockázataival[4] és a vegyi anyagok, hulladékok kereskedelmével.[5]

HCWH

A Health Care Without Harm (Az Ártalmatlan Egészségügyért) nemzetközi civil ernyőszervezet célja, hogy csökkenjenek az egészségügyi és környezeti a kockázatok az egészségügyben, csökkenjenek a szektor negatív hatásai. A kórházi hulladékok kezelése mellett leginkább az egészségügyben használt kockázatos anyagok (higany, ftalátok) kiváltásért küzdenek.

HEAL

Az Európai Környezet és Egészségügyi Szövetség (Health & Environment Alliance; HEAL) nemzetközi egészség- és környezetvédelemmel foglalkozó ernyőszervezetnek több mint 60 tagja van, ezek egy része szintén nemzetközi szervezet. A HEAL-nek 26 különböző országban vannak tagszervezetei. A szervezet tevékenységei közül a legfontosabbak: a nemzetközi környezet- és egészségvédelmi politikák, a vegyi anyagok, a klímaváltozás és a levegőtisztaság. A HEAL vegyi anyagokkal kapcsolatos kampánya, a www.chemicalshealthmonitor.org a vegyi anyagok egészségügyi kockázataival és a jogszabályokkal foglalkozik.

IFCS

Az Agenda 21, és ezen belül a kémiai biztonság átfogó programjának megvalósítására 1994-ben Stockholmban alakították meg a Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórumot (Intergovernmental Forum on Chemical Safety, IFCS). Az IFCS feladata elősegíteni a nemzeti kormányok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést a kémiai biztonság stratégiájának kidolgozásában, a stratégia megvalósulásában. Az IFCS célja a kémiai biztonság a vegyi anyagok termeléséből, tárolásából, szállításából, feldolgozásából, felhasználásából illetve lerakásából adódó rövid és hosszú távú, ember- és környezetkárosító hatások megelőzése.

Többek között az IFCS határozta meg az úgynevezett piszkos 12-t, a legnagyobb problémát jelentő, nehezen lebomló szerves szennyező anyagok, a POP (Persistent Organic Pollutants) anyagok listáját. Az IFCS jelenleg segíti a SAICM végrehajtását. Hazánk aktívan részt vesz az IFCS tevékenységében, az V. IFCS fórumot Budapesten szervezték 2006-ban, jelentős hazai részvétellel.