Expozíció

Kitettség. Vegyi anyagokkal kapcsolatosan az expozicó a veszélyes anyagok hatásának való kitettséget jelenti. A cél-szervezetet vagy populációt meghatározott gyakorisággal és ideig érő ágens / vegyi anyag koncentrációja vagy mennyisége. Az ágens /vegyi anyag és a hatásviselő receptor közötti kapcsolat. A kapcsolat az expozíciós felületen az expozíciós periódus alatt következik be.