Kislexikon beginning with I

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

I

IARC

International Agency for Research on Cancer - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség.
 

Imisszió/Légszennyezettség

A levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését.

Immuntoxicitás

Az immuntoxikus anyagok károsítják az emberi immunrendszert. A természetes védekezőképességünk károsodása növeli a különböző megbetegedések kockázatát.

In vitro

Olyan kísérlet, amelyet nem élő szervezetben, hanem sejt- vagy szövettenyészetben ("in vitro"= üvegben) végeznek el. Gyógyszerek kipróbálása során mindig megelőzi az in vivo vizsgálatokat.

In vivo

Élő szervezetben ("in vivo"= élőben) végzett kísérlet. Általában állatkísérletet értenek alatta, amely mindig megelőzi az emberen végzett klinikai vizsgálatokat, amelyeknek elindítását minden országban nagyon szigorú szabályokhoz kötik.

INCHEM

Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations

Internet alapú eszköz a Nemzetközi Vegyi Biztonsági Program és a Kanadai Munkaegészségügyi Központ által előállított, kémiai biztonsággal kapcsolatos információk elérésére. http://www.inchem.org/

Inszekticid

Rovarölő szer.

Intermedierek

Az intermedierek olyan anyagok a REACH meghatározása szerint, melyek életciklusa úgy ér véget, hogy más kémiai anyagokká alakítjuk őket.

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry

Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója; mely egységes nemzetközi kémiai nevezéktant alakított ki.

Go to top