Kislexikon beginning with V

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

V

Validálás

Egy meghatározott megközelítés, módszer, folyamat vagy becslés megbízhatóságának és relevanciájának adott célra való meghatározása.

Veszély

Az ágens/vegyi anyag azon inherens tulajdonsága, ami káros hatást gyakorolhat az exponált szervezetre vagy populációra.

Veszélyazonosítás

A szervezetben, rendszerben vagy (al)populációban az ágens inherens sajátossága okozta káros hatások típusának és jellegének meghatározása. A veszélyazonosítás a veszélybecslés első szakasza és a négy lépésből álló kockázatbecslés első lépése.

Veszélybecslés

Ágens/vegyi anyag vagy expozíciós szituáció lehetséges káros hatásainak meghatározását célzó folyamat.

VOC

Volatile organic compound
Illékony szerves szennyezők.

Volatilizáció

Valamely anyag légneművé alakulása.

vPvB

very Persistent, very Bioaccumulative
Rendkívül perzisztens, azaz nem bomlik le a környezetben, és biológiailag nagy mértékben halmozódik fel (bioakkumulatív) .

Válasz

A szervezet, rendszer vagy (al)populáció állapotában vagy dinamikájában az ágens expozícióra adott válaszaként létrejött változás.

Várakozási idő

Az az idő (napokban megadva), amelynek a vegyszeres kezelés (permetezés) és a haszonnövények (zöldségek, gyümölcsök) betakarítása között el kell telnie.

Go to top