vPvB

very Persistent, very Bioaccumulative
Rendkívül perzisztens, azaz nem bomlik le a környezetben, és biológiailag nagy mértékben felhalmozódik (bioakkumulatív) .