Impresszum

A kockazatos.hu működtetője az Ökotárs Alapítvány.

Az oldal a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával jött létre.

Készítésében közreműködnek a Szent István Egyetem MKK KTI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, a Levegő Munkacsoport, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakemberei.

Lektorok:

Dr. Csengődy Krisztina, orvos. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet munkatársa.
Dr. Dura Gyula, biológiai tudomány kandidátusa, PhD, orvosi biológus. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet, mb. főigazgatója.
Gáspár Tamás, agrármérnök. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet munkatársa.
Hartman Mátyás okleveles agrármérnök, növényvédő mérnök, mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök, a Szent István Egyetem MKK KTI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszékének munkatársa.
Molnár Máté, agrármérnök. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet munkatársa.
Simon Gergely, vegyész, környezetkémikus, a Levegő Munkacsoport / PAN Europe munkatársa.
Dr. Szoboszlay Sándor, PhD, környezetvédelmi szakértő. A Szent István Egyetem MKK KTI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszékének munkatársa.

Design: Nagy Balázs (Senses)

Fejlesztés: Tompa Gábor, Várady Zoltán (FARM)

 

Projektleírás

Projekt neve: Környezet-Egészségügyi Információs Portál létrehozása, működtetése és népszerűsítése - KEOP-6.1.0/B/09-2009-0041

Kedvezményezett szervezet:
 
Ökotárs Alapítvány
1056 Budapest, Szerb u. 17-18.
+36-1-411 3500
 
Az EU-ban és hazánkban is több mint százezer különböző, ember által előállított vegyi anyag van forgalomban. Szervezetünk naponta több tízezer ilyen vegyülettel érintkezik. Megtalálhatóak az élelmiszerekben, a gyermekruhákban, a bútorokban, az építési anyagokban, a kozmetikumokban, a tisztítószerekben és természetesen az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés által kibocsátott szennyezésekben. Még arról a 2500 vegyi anyagról sincs elegendő egészségügyi és környezeti adat, amelyet tömeges mennyiségben állítanak elő a vegyianyag-gyárak.
 
A projekt előkészítéseként végzett kérdőíves felmérés (716 kitöltött) egyértelműen kimutatta, hogy a válaszolók többsége (70-80%) keres egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos honlapokat, és szeretne ilyen témáról olvasni az interneten. Ezt megerősítette a kulcsszó-kereséses vizsgálat is, amely rámutatott, hogy jelentős kielégítetlen igény mutatkozik e területen.
 
A projekt hosszú távú célja a fenntartható életmód elterjesztése információs eszközök segítségével a környezetünkben előforduló vegyi anyagok témakörében, a táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő területén egyaránt.
 
A projekt közvetlen/konkrét célja:
  • a "rakkelto.hu" munkacímet viselő Környezet-Egészségügyi Információs Portál létrehozása és működtetése;
  • védőnőknek szóló műhelymunka-sorozat szervezésével és kapcsolódó tájékoztató anyagokkal az információ közvetlen eljuttatása a családoknak, helyes viselkedésminták átadása a legérintettebb társadalmi csoportoknak;
  • a portál folyamatos fejlesztése, interaktivitás, a „webkettes” eszközök alkalmazásával, további ATL (TV, rádió és újságmegjelenések) és PR (nyomtatott anyagok, előadások és prezentációk) eszközök révén a témára irányuló figyelem fenntartása és növelése a projekt ideje alatt és után.
A projekt tágabban vett célcsoportja a lakosság általában, kiemelve annak alábbi részeit:
  • családok és háztartásvezetők, elsősorban az átlagosnál egészségtudatosabb, fiatal, családos, városi lakosság körében;
  • oktatási szakemberek, pedagógusok, védőnők;
  • a sajtó munkatársai;
  • illetve a fentieken keresztül, közvetetten a vállalati és politikai döntéshozók.
A projekt gerince a rakkelto.hu – Környezet-Egészségügyi Információs Portál létrehozása és fejlesztése, amelynek elsődleges feladata, hogy szakmailag pontos és hiteles, de közérthető és a laikus közönség számára befogadható tájékoztatást nyújtson a mindennapi környezetünkben (építőanyagokban, bútorokban, ruházatban, műszaki cikkekben, élelmiszerekben) előforduló legveszélyesebb vegyi anyagokról. Ehhez kapcsolódik egy, elsősorban védőnőknek szóló előadássorozatból, brosúrákból és más tájékoztató anyagokból, valamint elektronikus hírlevélből álló népszerűsítő kampány.
 
A portál alapja egy adatbázis, amely "fact-sheet"-enként gyűjti össze és mutatja be a mindennapi környezetünkben található rákkeltő anyagokat. Az anyaglista összeállításában és szükséges információk összegyűjtésében hazai és elismert nemzetközi listákra és forrásokra (IARC, EINECS, WHO) fogunk támaszkodni. A portál lehetővé teszi az abc szerinti keresést, ill. felsorolást az anyagok besorolása illetve forrásaik, előfordulásuk szerint. A kereshető adatbázis mellett a portál további fontos elemei lesznek különböző összefoglalók, háttér információk, intézmények, szűrőhelyek elérhetőségei, vonatkozó jogszabályok, a témához kapcsolódó hírek, események, az interaktivitást megteremtő hírlevél és fórum, illetve a „kérdezzen a szakértőtől” rovat.
 
A portálfejlesztés mellett a projekt másik fő eleme egy 10 alkalomból álló, elsősorban a vezető és területi védőnőknek szóló, de mindenki előtt nyitott műhelymunka-sorozat lesz (a konvergencia régiókban), a vegyi anyagok használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról és a kapcsolódó információk hozzáféréséről. Az ismeretek továbbadása érdekében a résztvevők tájékoztató füzetből, kifüggeszthető plakátból és ajándékokból álló csomagot is kapnak.
 
A projekt lépcsőzetesen épül fel: a pályázó minden egyes fejlesztési-bővítési kör alkalmával különböző kommunikációs eszközök igénybevételével fogja népszerűsíteni, és a fogékonyságot növelni a célcsoport tagjai körében.
 
A megvalósítás időszaka 12 hónap, becsült költsége 28 421 000 Ft.
 
Közreműködő szervezet:
Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.