PBT

Persistent, bioaccumulative, toxic chemical
Azon anyagok, melyek nem vagy nehezen bomlanak le a környezetben (perzisztensek), biológiailag fölhalmozódnak az élő szervezetben (bioakkumulatívak) és mérgezőek (toxikusak).

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.