R-mondatok

A veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információkat R-mondatoknak nevezik – az angol risk rövidítéséből. Használatukat a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet ültetett át.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.