Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás

    Az E-PRTR egy nyilvános, az interneten elérhető adatbázis, a jogszabályban meghatározott tevékenységet végző üzemek éves kibocsátási adataival. Célja, hogy növelje a nyilvánosságnak a környezetvédelmi információkhoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az E-PRTR a döntéshozók, civilek számára adatokat szolgáltatat. Jogi alapja: 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról.

Szakértőnk válaszol

Alföldi külterületen építendő tanyánk vízellátásához arzéntalanítani kell a kútvizet (határérték több mint kétszerese). Az arzéntalanítóból kiürülő visszamosott arzénes vizet egy háromkamrás biológiai szennyvíztisztítóba akarjuk vezetni, ahonnan a szennyvíz folyékony része a fásított, bokrosított díszkert részben lenne felszín alatti hosszú csőn keresztül elszivárogtatva, az iszap pedig szippantva lenne időközönként. Veszélyes-e ez az arzén miatt? Van-e jobb megoldás?

Műszaki dokumentáció alapján lehet érdemi szakvéleményt adni. Amennyiben gyümölcsöst öntöznek vele, és a terménnyel kereskedni, vendéglátó ipari tevékenységet kívánnak folytatni,  szerintem NÉBIH állásfoglalását lenne célszerű kikérni. A kezelésből visszamaradó iszapot, annak arzén-tartalmától függően lehet elhelyezni hulladéklerakóban, vagy mezőgazdasági területen:  50/2001. (IV. 3.) KORM. RENDELET A SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL. Az arzéntartalom nem haladhatja meg a 15 mg/kg  koncentrációt.