Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • A krakkolás során az alkánok hosszú szénláncú molekulái magas hőmérsékleten, katalizátor hatására kisebbekre törnek szét, kis szénatomszámú alkénekből álló krakkgáz keletkezik, részben pedig ugyancsak az eredetinél kisebb szénatomszámú alkánok jönnek létre.

Szakértőnk válaszol

Alföldi külterületen építendő tanyánk vízellátásához arzéntalanítani kell a kútvizet (határérték több mint kétszerese). Az arzéntalanítóból kiürülő visszamosott arzénes vizet egy háromkamrás biológiai szennyvíztisztítóba akarjuk vezetni, ahonnan a szennyvíz folyékony része a fásított, bokrosított díszkert részben lenne felszín alatti hosszú csőn keresztül elszivárogtatva, az iszap pedig szippantva lenne időközönként. Veszélyes-e ez az arzén miatt? Van-e jobb megoldás?

Műszaki dokumentáció alapján lehet érdemi szakvéleményt adni. Amennyiben gyümölcsöst öntöznek vele, és a terménnyel kereskedni, vendéglátó ipari tevékenységet kívánnak folytatni,  szerintem NÉBIH állásfoglalását lenne célszerű kikérni. A kezelésből visszamaradó iszapot, annak arzén-tartalmától függően lehet elhelyezni hulladéklerakóban, vagy mezőgazdasági területen:  50/2001. (IV. 3.) KORM. RENDELET A SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL. Az arzéntartalom nem haladhatja meg a 15 mg/kg  koncentrációt.