Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • Olyan anyagokat jelent, melyek allergiás reakciót képesek kiváltani arra érzékeny egyéneknél. Ennek előzménye, hogy az anyaggal szemben egy korábbi expozíció során az egyénben immunitás jött létre.

Szakértőnk válaszol

Kérdésem az lenne, hogy a tisztítószerek ill. mosószerek, drogériákra milyen jogszabály vonatkozik, ami a minőség megőrzési idejüket illeti?

A vegyi anyagok és termékek (1907/2006/EK rendelet szerint elkészített) biztonsági adatlapja tartalmazza a termék kezelésére és tárolására vonatkozó ismereteket is (a biztonsági adtalapot kérni kell a forgalmazótól).


A kérdésre a válasz:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Kormányrendelet, a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártói, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (továbbiakban: kozmetikai rendelet), a kozmetikai rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a termék egyedi csomagolásán jól olvashatóan, közérthetően, egyértelműen és maradandóan fel kell tüntetni:

a termék megnevezését, rendeltetését, ...

a gyártási tétel számát vagy annak azonosítására szolgáló egyértelmű jelölést,

a minőségmegőrzés legrövidebb idejét, ...

a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülményeket...