Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

    Alapvetően az ENSZ által kidolgozott GHS rendelet átvétele azuniós jogba - Európai Unió 1272/2008/EK. A CLP vagy CLP-rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletet jelenti. Ez 2009. január 20-án lépett hatályba, és az egész Európai Unióban alkalmazandó. A CLP-rendelet, valamint a korábbi veszélyes anyagokról szóló irányelv (DSD) és a veszélyes készítményekről szóló irányelv (DPD) egyaránt az anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével és csomagolásával foglalkozik. Emellett elvileg ugyanazokat a veszélyeket ölelik fel. Mégis van néhány különbség a CLP, illetve a DSD/DPD között.

Szakértőnk válaszol

Kertemben kb. 60 éves Populus alba áll, amely veszélyes dőlésű a házra. Többször nyesték. Most, amikor a törzsben korhadás van, gyomirtóval kezeltem. A riadalmat keltő jelenség: hirtelen 80 cm-es körzetben gyökérhajtások törtek fel. Tanácsra a törzset beinjekcióztam alul (TAIFUN-nal) sok helyen. - Professzor tanácsa: glifozát kell ezek irtására. Önök szerint?

A glifozát kockázatos anyag. Kert, park kozmetikázására sok országban tilos vegyszert használni, pl: http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2008/04/22/pesticide-ban.html.

A glifozát hatásai a kockazatos.hu-n olvashatók.

Ha korhadt fát (már annak leveleit) glifozáttal kezelték, akkor szisztemikus hatása folytán a hatóanyag elindul a gyökere felé, és pusztítja. Ennek következménye, hogy a nyárfa gyökerein lévő alvórügyekből hajtások törnek elő. Ezek körkörös elhelyezkedésűek. Erre valóban szoktak glifozatot javasolni (sarjhajtások ellen 3,5%) ha sok ilyen fáról van szó, de háznál egyszerűbb a kimetszésük, amit pár évig kell gyakorolni.