Veszély

Az ágens/vegyi anyag azon inherens tulajdonsága, ami káros hatást gyakorolhat az exponált szervezetre vagy populációra.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.