Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • A kémiai reakciókat felgyorsító anyag, mely maga a kémiai reakció során nem kerül felhasználásra.

Szakértőnk válaszol

Munkahelyünkön szeretnénk alkalmanként két anyag jelenlétét megszondázni. Ezek a formaldehyd és acrylnitril. Milyen eszközzel, vagy módszerrel lehet nem túl nagy költséggel kivitelezni a méréseket?

A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL szóló 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET szerint a munkateret szennyező anyagok mérésére irányuló vizsgálatokat kizárólag


a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált laboratórium, vagy

b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium, vagy ilyen laboratórium által szervezett hazai jártassági vizsgálatban eredményesen résztvevő laboratórium végezhet.

A formaldehyd és acrylnitril veszélyes anyagok; barkácsolni, kontárkodni, beleértve a méricskélést, ezen anyagokkal  nem szabad.