Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

    Alapvetően az ENSZ által kidolgozott GHS rendelet átvétele azuniós jogba - Európai Unió 1272/2008/EK. A CLP vagy CLP-rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletet jelenti. Ez 2009. január 20-án lépett hatályba, és az egész Európai Unióban alkalmazandó. A CLP-rendelet, valamint a korábbi veszélyes anyagokról szóló irányelv (DSD) és a veszélyes készítményekről szóló irányelv (DPD) egyaránt az anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével és csomagolásával foglalkozik. Emellett elvileg ugyanazokat a veszélyeket ölelik fel. Mégis van néhány különbség a CLP, illetve a DSD/DPD között.

Szakértőnk válaszol

A PPD mennyire káros? Henna hajfestéket rendeltem /fekete színt/, és abban van.

Hajfestékként elterjedt, káros hatása nem bizonyított. Kontakt allergén anyag, és szenzibilizálhatja a bőrt. Mérgezési esetek nem ismertek.