Kislexikon beginning with C

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

C

CAS - szám

A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service – Kémiai Nyilvántartó Szolgálat regisztrációs száma.

CLP-rendelet

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

Alapvetően az ENSZ által kidolgozott GHS rendelet átvétele azuniós jogba - Európai Unió 1272/2008/EK. A CLP vagy CLP-rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletet jelenti. Ez 2009. január 20-án lépett hatályba, és az egész Európai Unióban alkalmazandó. A CLP-rendelet, valamint a korábbi veszélyes anyagokról szóló irányelv (DSD) és a veszélyes készítményekről szóló irányelv (DPD) egyaránt az anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével és csomagolásával foglalkozik. Emellett elvileg ugyanazokat a veszélyeket ölelik fel. Mégis van néhány különbség a CLP, illetve a DSD/DPD között.

CMR anyagok

Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok.

Colborn lista

Az endokrin rendszert, azaz a belső elválasztású mirigyek működését, a hormonrendszert zavaró anyagokat összefoglaló lista.

Csecsemőmirigy

Más néven timusz (latinul thymus) egy nyirokszerv, a T-limfociták érésének legfontosabb helye

Csávázás

A csávázás vegyszeres vetőmag-kezelés.

Célszervezet/Hatásviselő receptor

Az expozícióban vagy dózisban részesülő bármely biológiai entitás (pl. ember, humán populáció vagy egy emberi szerv).

Go to top