A kémiai biztonságról szóló törvény

Hazánk a lakosság egészségének és a környezet védelmének érdekében példamutató módon 2000-ben törvényt alkotott a kémiai biztonságról (2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, rövidítve KBTv). A jogszabályt „figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait – a Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságainak biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelő módon való azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése céljából[1] alkották.

A KBTv az embert és a környezetet veszélyeztető, azaz veszélyesnek minősülő veszélyes anyagokat és készítményeket és az ezekkel folytatott tevékenységeket szabályozza. A jogszabály rendelkezik a veszélyes anyagok osztályba sorolásáról és azok szállításáról is. A törvény emellett előírja, hogy megfelelően címkézzék a veszélyes anyagokat mind a szállítást, mind a forgalomba helyezést megelőzően. Előírás a nagyon mérgező, mérgező, maró anyagokat, illetve keverékeket tartalmazó termékek gyermekbiztos zárása és a veszélyre utaló, tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép.

A REACH és a GHS/CLP jogszabályok sok szempontból felváltották a KBTv-t.Források

[1] A törvény