Országos Gyermek-egészségügyi Intézet (OGYEI)

A magyar gyermekek egészségével, egészségvédelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat ellátó intézet. Közreműködik a gyermek-egészségügyi ellátórendszert érintő szakmapolitikai, finanszírozási, minőségellenőrzési és oktatási feladatokban. Ebben a minőségében az egészségügyi kormányzat szakértői feladatokat ellátó, szakmai tanácsadó háttérintézménye. A gyermekek egészségi állapotával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok és ismeretek alapján javaslatokat dolgoz ki a gyermekek igényeinek megfelelő ellátási struktúra kialakítására. Közreműködik az ellátás minőségét javító módszertani ajánlások és állásfoglalások elkészítésében, kiadásában és érvényesítésében, a gyermek-egészségügyi szolgálatok képzését, továbbképzését érintő szükséges módosítások bevezetésében. Módszertani tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a gyermek-egészségügyi ellátás prevenciós tevékenységére, a népegészségügyi helyzetet meghatározó betegségek megelőzésére, a prevenció módszereinek elvi és gyakorlati kidolgozására a prekoncepcionális időszaktól a gyermekkor végéig. Módszertani tevékenysége kiterjed a gyermekek testi és lelki egészségét meghatározó, a családban és a gyermekintézményekben zajló gondozó munka támogatására.

Az OGYEI, messzemenően figyelembe véve a gyermekek egészségét meghatározó környezeti és szociokulturális tényezőket, tevékenységét szociálpediátriai szemlélettel és gyakorlattal végzi, együttműködve a hasonló célkitűzéseket magukénak valló társszakmákkal, társintézményekkel és a gyermekek védelmére hivatott szervezetekkel.