Kislexikon beginning with A

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

A

Abiotikus

Élettelen.

Acrodynia (Pink disease, Swift-kór)

A kéz és a láb fájdalmas görcsével, valamint hámlással, ödémával járó megbetegedés.

Addison-kór

A mellékvesekéreg működésének idült elégtelensége, amely súlyos esetben az anyagcsere összeomlásához, kiszáradáshoz, keringési elégtelenséghez majd kómához és halálhoz vezethet.

Adenóma

Az agyalapi mirigy daganatos elváltozása.

ADN

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (hazánkban 2010. évi VI. Törvény).

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

A 94/55/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (hazánkban 2009. évi LIX. Törvény).

Adszorpció

Felületi megkötődés.

Akkumuláció

Felhalmozódás.

Akut expozíció

A hatóanyag és a cél-szervezet között rövid ideig tartó kapcsolat, ez általában kevesebb, mint egy nap. (Más kifejezések is használatosak: „rövid ideig tartó expozíció”.

Alifás vegyület

Nyílt szénlácú vegyület.

Alkánok

Az alkánok a telített szénhidrogének egyik csoportját alkotják (a másik csoport a gyűrűt tartalmazó cikloalkánok). Nyílt láncú vegyületek, lehetnek elágazó és el nem ágazó szénláncúak.

Amalgám

A higany fémekkel alkotott ötvözete, mely kb. 45-55%-ban elemi higany, 30%-ban ezüst, fennmaradó hányadban pedig réz, ón és cink tartalmú tömőanyag.

Androgén hormonok

Férfi (hím) nemi hormonok. Elsősorban a herében termelődnek, de a mellékvesékben is megtalálhatók.

Anosmia

A szaglóérzék elvesztése.

Antropogén

Emberi tevékenységből származó.

Aspiráció

Idegen anyag beszívása a légutakba.

Aszparagin

Aminosav, a fehérjék egyik alkotórésze, mely a növényi magvak és fiatal növényi hajtások nitrogén tartalmú tartaléktápanyaga.

Axon

Az idegsejt jellemzően hosszú nyúlványa, mely az ingerületet a sejttest felől az ingerületet átvevő sejt felé vezeti.

Axonopathia

Idegnyúlvány-károsodás, a mérgező anyagok által okozott elváltozás az idegnyúlvány valamely részén. Az axon bizonyos részén úgynevezett „kémiai átmetszést” okozhatnak, melyek eredménye a disztális részek degenerálódása. Rendszerint a motoros, mint a szenzoros (érzékelő) rostok egyaránt érintettek. A motoros axonok károsodásának eredménye az „ataxia”, majd a bénulás lehet. Attól függően, hogy a károsodás az axon milyen magasságában következik be, „proximális”, illetve „disztális” axonopathiák különböztethetőek meg. A perifériás axonopathiák regeneráló képessége korlátozott, szemben a központi idegrendszerben található idegnyúlványok regeneráló képességével.

Az emberi tevékenység típusos adatai

Az expozícióbecslések során a humán tevékenységekre vonatkozó információk. Magában foglalhatja a tevékenység, annak gyakorisága és időtartama, valamint a mikrokörnyezet leírását.

Go to top